Medierna visar en dyster bild av arbetsmiljön, anser Svenskt Näringsliv (SN). I verkligheten har vi en arbetsmiljö i världsklass, och trots att vi jobbar allt mer sjunker antalet arbetsplatsolyckor, påpekar arbetsgivarorganisationen.

– Ibland hör man att arbetsmiljöarbete är något nödvändigt ont, som arbetsgivare gör bara för att slippa straff. Så ser inte verkligheten ut, sade Robert Thorburn, projektledare för SN:s nya arbetsmiljöprojekt Från 1970-tal till 2030-tal, under ett seminarium på Gotland i veckan, som nu återges på organisationens hemsida.

– SN vill därför förändra den negativa bilden som finns av arbetsgivare.

SN vill utveckla sitt engagemang kring arbetsmiljö med ett mer positivt förhållningssätt, konstaterade man under seminariet. En enkät som organisationen har gjort bland drygt 1 000 medlemsföretag visar att 95 procent av företagen ger arbetsmiljön hög eller mycket hög prioritet.