Moderaternas Ulf Kristersson förespråkar låglönejobb och lyfter fram den tyska modellen där en arbetare kan tjäna 4 000 kronor skattefritt i månaden.

Det berättar Svenska Dagbladet, som berättar om en pressträff med Ulf Kristersson. Han är Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson och Moderaternas kandidat till finansministerposten.

Arbetet har tidigare berättat om Svensk Näringslivs vd Carola Lemne, som också förespråkar lönejobb. Hon tänker sig något slags rut-avdrag för att skapa nya marknader. Som mål sätter hon upp 40 000 nya jobb bland annat med vab-tjänster för att ta hand sjuka barn när föräldrarna vill fortsätta jobba.

Liksom Carola Lemne tänker sig Moderaternas Ulf Kristersson att de nya låglönejobben ska sysselsätta invandrare och unga utan gymnasieutbildning. Ulf Kristersson är intresserad av den tyska modellen, som är lågavlönade deltidsarbeten som sju miljoner tyskar har. Det är skattesubventionerade med reducerade social avgifter. Och på sådana jobb kan arbetare tjäna 4 000 kronor i månaden.

Än finns dock inget konkret förslag från Moderaterna. Ulf Kristersson tycker dock att man ska vara öppen för sådana idéer.

Svenska Dagbladet har också pratat med LO-ekonomen Torbjörn Hållö om de tyska låglönejobben. Han säger att den tyska arbetsmarknaden är uppdelad i ett a- och ett b-lag. Och han tycker att det är extrem dåligt betalda jobb och att det inte kan vara statens uppgift att subventionera låglönejobb.