Industrisamhället håller inte alls på att försvinna och med rätt förutsättningar kan industrin växa och få ännu större betydelse.

Det är andan i en rapport som Industriarbetsgivarna givit ut. Den heter Renässans för industriell utveckling och den pekar på att industrin står för huvuddelen av den svenska exporten och att med rätt utbildningar kan industrin få en nytändning i Sverige.

I rapporten kopplas kompetensförsörjningen till en företagsanpassad lönesättning.
– Det handlar om bättre lönespridning och lägre arbetskraftskostnad för de enklare jobben så man kan anställa två personer i stället för en, säger Per Hidesten, vd hos Industriarbetsgivarna.

Han tänker sig att yrkesintroduktionsanställningar ska vara en grund och att åldersgränsen ska tas bort. Då skulle vem som helst oavsett ålder kunna lära sig ett nytt jobb med en lön som är lägre än avtalets.

Rapporten är skriven av Nima Sanandaji, som är teknisk doktor och samhällsdebattör.
– Många har fel bild av industrin, säger han.

Och förklarar att industrisamhället inte alls håller på att ersättas av tjänstesamhället. Båda behövs och utvecklas enligt honom tillsammans. I rapporten lyfter han fram en undersökning som visar att jobben kopplade till industrin ökat med ungefär 50 000 till 880 000 under tiden mellan början på 1990-talet och 2010. Och han säger att 80+procent av industrin står för 80 procent av exporten och för 80 procent av forskningen.

– Lönerna är heller inte för höga i Sverige. Vi kan idag konkurrera med Kina, säger han.

Samtidigt tillägger han att det gäller lönerna som helhet. På mikronivå kan det enligt honom vara problem med ingångslönerna.

Han säger att industrin många gånger finns utanför de stora städerna och att medierna många gånger missar industrins betydelse eftersom den till stor del finns på mindre orter.
Enligt Nima Sanandaji har industrin stor social betydelse och om den inte växer så kommer utanförskapet för bland annat invandrare att öka mycket. Dessutom pekar han på att industrin har stor betydelse för jobb i regionen, eftersom varje jobb i exportindustrin skapar ytterligare tre andra jobb.

– Budskapet i rapporten är i första hand att kompetensbrist är ett stort problem. Industrin hålls tillbaka av brist på ingenjörer. Om vi utbildar fler ingenjörer blir det även fler jobb åt andra, säger han.

I rapporten berättar han om USA, där antalet industrijobb växer sedan några år. Det beror enligt Nima Sanandaji på att nya industrier startar, på att industrijobb flyttas hem från Asien och på att asiatiska industriföretag startar tillverkning i USA.

Per Hidesten, Industriarbetsgivarnas vd, tänker sig att industrin ska få ett uppsving genom att Sverige blir mer konkurrenskraftigt.
– Det viktigaste är tydliga och långsiktiga regler när det gäller energi, infrastruktur och kompetensförsörjning.

Fotnot: Yrkesintroduktionsanställning är till för unga upp till 25 år. Tanken är att de ska få minst 75 procent av en vanlig lön och samtidigt utbildas till ett jobb.