Två goda år väntar. BNP ökar med mer än tre procent både i år och nästa år. Nu är det både hushållen och exporten som är motorn. I dagens nya prognos räknar Konjunkturinstitutet med att exporten kommer att öka med fem procent om året.

Arbetslösheten minskar marginellt i år. Nästa år blir minskningen större. Konjunkturinstitutet räknar med att arbetslösheten går ner från 7,9 procent 2014 till 7,4 procent 2016.

Sysselsättningen bedöms öka med så mycket som 1,4 procent om året. Därmed minskar arbetslösheten trots att Sveriges beräknas ta emot runt 350 000  flyktingar de närmaste fem åren, varav 95 000 i år.

Skatterna behöver höjas med runt 25 miljarder om året under de närmaste fyra åren enbart för att bibehålla dagens välfärd. Regeringen har visserligen öppnat för att begrava överskottsmålet, men Konjunkturinstitutet räknar med allt ska betalas krona för krona under närmaste åren.

Exportframgångar innebär att överskottet i bytesbalansens blir sex procent om året i år och nästa år.

Inflationen ligger kvar nära noll i år för att nästa år öka till runt en procent. Först 2016 passerar inflationen två procent. Konjunkturinstitutet räknar med 2,8 procent i genomsnitt över hela året.