När skiftarbetare får vara med och bestämma över sina arbetstider förbättras den psykosociala arbetsmiljön. En ny dansk studie visar att ökat inflytande gör att fler mår bra på jobbet.

sjukhusstressFör många skiftarbetare är det svårt att få privatlivet att fungera när arbetstiderna ständigt växlar. När arbetarna får möjlighet att själva påverka sina arbetstider, mår de bättre både på jobbet och privat, visar en dansk studie.

På 14 danska arbetsplatser har de anställda skiftarbetarna fått lämna önskemål om hur de vill jobba i ett datasystem. Arbetsledaren har sedan lagt schemat utifrån de anställdas önskemål och verksamhetens behov. Studien visar att det får flera positiva effekter när de anställdas inflytande över arbetstiden ökar.

– Här har vi sett att inflytande över den egna arbetstiden främjar både sömn och familjeliv. Det är lite överraskande för oss att det också har allmänt positiva effekter på den psykosociala arbetsmiljön när det gäller kvantitativa krav och arbetsbelastning, säger Anne Helene Garde, professor på det nationella forskningscentret för arbetsmiljö i Danmark i en kommentar till studien.

Studien är en del i ett större forskningsprojekt om att ge skiftarbetare möjlighet att påverka sina arbetstider. Tidigare studier har visserligen visat positiva effekter på sömn och privatliv, men samtidigt har arbetsbelastningen på jobbet ökat. Orsaken har varit att arbetsledarna planerat arbetstiderna utifrån verksamhetens behov och att spilltiden på jobbet har minskat. De anställda har då tvingats jobba hårdare och det har saknats tid för återhämtning. Den nya studien visar att det går att få positiva effekter både på privatliv och jobb, i alla fall om den nya schemaläggningen införs i huvudsak för att ge de anställda bättre villkor.