De allra bäst betalda byggnadsarbetarna hade förra året en genomsnittlig månadslön på 42 120 kronor. Byggstädarna hade en betydligt lägre förtjänst. Deras genomsnitt var 23 030 kronor förra året.

Det är tidningen Byggnadsarbetaren som redovisar de genomsnittliga lönerna för de olika yrkesgrupperna i Byggnads. I byggfacket finns runt 30 olika yrkesgrupper.

De allra bäst betalda är VVS-montörerna. Det är deras genomsnittliga lön som ligger på 42 120 kronor och de allra bäst betalda VVS-montörerna finns i Västsverige. De hade förra året i genomsnitt 45 180 kronor i månaden. De här VVS-montörerna arbetar på ackord. VVS-montörer med tidlön ligger i riket nästan 11 000 kronor lägre än sina ackordsarbetande kollegor.

När Byggnads redovisar löner anger man det som förtjänst per timme och för att få en jämförelse med månadslöner har Arbetet multiplicerat ackords- och tidlönearbetarnas timlöner med 174 timmar. Byggnads pekar också på att ackordslönen inte riktigt är jämförbar med andras månadslöner, eftersom byggnadsarbetarnas ackordslöner både kan gå upp och sjunka beroende på prestation och utfall i de lokala ackordsförhandlingarna.

Den allra största gruppen byggnadsarbetare är TBM, där snickare, betongarbetare och murare ingår. De är betydligt fler än hälften av alla byggnadsarbetare och bland TBM-arna är snickarna allra flest och de är som regel på ett bygge från start tills det är klart.

I genomsnitt tjänade TBM-grupperna i landet förra året 35 320 kronor i månaden på ackord medan TBM:s tidlönare förra året hade en månadslön som var ungefär 4 400 kronor lägre i genomsnitt.

Byggnadsarbetarnas löner är olika i fackets olika regioner. Den högsta lönen för TBM-grupper med ackordslön finns i region Stockholm-Gotland och den var förra året 37 100 kronor. Och den lägsta lönen för samma grupp fanns i Småland-Blekinge och den var 33 550 kronor.

I de allra flesta regioner tjänade VVS-montörerna mest, men i Gävle-Dala hade TBM på ackord den högsta förtjänsten och i Norrbotten var det maskinförare på ackord som tjänade mest.
De lägsta lönerna hade byggstädarna. Även glasarbetare och ställningsbyggare hade i många regioner lägre löner än de flesta andra byggnadsarbetare.

 

LÄS OCKSÅ

Tawa Akande. Foto: Pontus Lundahl

Byggstädaren Tawa Akande. Foto: Pontus Lundahl

• Byggstädaren Tawa Akandes arbetsdag

Rörmokare Jan Wågström. Foto: Nils Lundgren

Rörmokare Jan Wågström. Foto: Nils Lundgren

• VVS-montören Janne Wågströms arbetsdag