Antalet besök på Prevents webbplatser har ökat kraftigt två år i rad, med 15 procent till nästan 800 000 besök förra året, och med hela 25 procent året innan. Det beror på att allt fler företag använder webben i sitt arbete för en god arbetsmiljö.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans.

Förra året ökade antalet nedladdningar av checklistor och annat utbildningsmaterial från prevent.se med tolv procent till sammanlagt 160 000, vilket är rekord.

Intresset är störst för de kostnadsfria material som finns för nedladdning. Populärast är ”Allmän checklista för skyddsrond”, därefter ”Checklistan om psykosocial arbetsmiljö” och på tredje plats ”Checklista om trivsel och arbetsklimat”.

– Intresset för att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön ute på arbetsplatserna är kraftigt stigande, säger Prevents vd Maria Schönefeld.

Också intresset för Prevents branschvisa webbutbildningar är större än någonsin. Den utbildning som har haft flest deltagare under åren är Säker i butik för handeln som hade 11 000 nya deltagare förra året. Hittills har 110 000 personer deltagit i utbildningen.