Migrationsverket har kraftigt höjt maxgränsen för hur många asylsökande som får bo på samma asylboende. Den tidigare gränsen högst 200 personer per asylboende flyttas upp till 650 personer.

– Vi får inte in tillräckligt många platser och vi kommer inte att ställa någon på gatan, säger Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik till radions nyhetsprogram Ekot.

Det är andras ansvar att lösa eventuella problem som kan uppstå på grund av att boendena i regel är obemannade på kvällar och nätter, anser han.

– När det gäller brottslighet och skydd för medborgare så är det polisen. När det gäller psykiskt och fysiskt välbefinnande så är det landstinget. Man får inte tro att det är Migrationsverkets ansvar allting som händer i samhället.

Behovet av boende för asylsökande fortsätter att öka. I år beräknar Migrationsverket att 25 000 fler asylsökande kommer att vara inskrivna i myndighetens boenden jämfört med 2014. Till det kommer det växande antal personer med uppehållstillstånd som är inskrivna i boendesystemet. 2014 var det knappt 11 000, en siffra som väntas stiga till över 16 000 i år.