Nu granskar Riksrevisionen arbetsmarknadsstödet till arbetslösa med socialbidrag. Syftet är att ta reda på om kommunerna och Arbetsförmedlingen dubbeljobbar i onödan och om arbetslösa faller mellan stolarna.

Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till att människor tvingas ansöka om socialbidrag. Nästan hälften av dem som fick socialbidrag 2013, noga räknat 48 procent, var arbetslösa.

Under krisåren på 90-talet ökade arbetslösheten kraftigt. Följden blev att kommunerna byggde upp egna arbetsmarknadsenheter. Det skapades en kommunal arbetsmarknadspolitik vid sidan av den statliga i Arbetsförmedlingens regi.

Nästan nio av tio kommuner har egna arbetsmarknadsenheter. De erbjuder åtgärder som liknar Arbetsförmedlingens. Det skapar risker för rundgång. Arbetslösa vandrar mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och får sämre stöd.

Det är svårt för vanligt folk att veta vilka regler som gäller. För samhället kan bristande samordning leda till högre kostnader.

Margareta Åberg är ansvarig riksrevisor för granskningen. Målet är att ta reda på om Arbetsförmedlingen och kommunerna sköter insatser för arbetslösa med socialbidrag på ett effektivt sätt.

Granskningen ska vara klar i december.