De senaste fem åren har krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor exporterats till Saudiarabien. Bland annat har Sverige sålt spaningsradarn Erieye, motmedelssystem och sikten. Thailand, en omstridd demokrati i mångas ögon, har tidigare köpt JAS-plan av Sverige. Foto: Yvonne Åsell

De senaste fem åren har krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor exporterats till Saudiarabien. Bland annat har Sverige sålt spaningsradarn Erieye, motmedelssystem och sikten. Thailand, en omstridd demokrati i mångas ögon, har tidigare köpt JAS-plan av Sverige. Foto: Yvonne Åsell

Hur strikt ska svensk vapenexport vara? Om det debatterar Kex-kommittén fortfarande – närmare tre år efter att utredningen tillsattes. Nu begär man ytterligare uppskov av regeringen.

Så sent som i december begärde Krigsmaterielexportkommittén, Kex, en förlängning av utredningen som var tänkt att lämnas över till regeringen 15 april.

Nu är det dags igen, med ett eventuellt slutförande i juni.

– Vi behöver fler sammanträden. Hösten blev rörig med valrörelse och ny regering. Det är stora utmaningar i att hinna ses, säger riksdagsledamoten Kerstin Lundgren (C) som har suttit med i kommittén sedan starten 2012.

Kex-utredningen är tänkt att ge förslag till en ny krigsmateriellagstiftning som bland annat innebär skärpt kontroll av vapenexport till diktaturer.

Kerstin Lundgren hoppas på en så bred överenskommelse som möjligt men är ändå i nuläget pessimistisk.

– Just nu är det otydligt var marginalerna i avtalet finns. Jag vet inte heller om Saudiavtalet har någon påverkan för vår del.

Lena Hjelm-Wallén (S), som suttit i kommittén sedan i december, är desto mer positiv.

– Vi har ett konstruktivt samtalsklimat och jag ser en stor enighet, säger hon.

Efter det uppsagda Saudiavtalet är det dragkamp mellan två starka ståndpunkter i debatten; å ena sidan de som betonar demokrati-aspekten, å andra sidan de som framhåller försvars- och säkerhetspolitiska skäl.

För att få exportera krigsmateriel krävs att svenska företag också kan visa att detta behövs för utvecklingen av det egna försvaret. Karin Lundgren förklarar:

– Det här är inte en fråga om svenska jobb. Det måste alltid göras en prövning och avvägning från fall till fall men vår uppgift är att bestämma hur tydligt regelverket måste vara.

Läs också: ”Vi räknar med att försäljningen påverkas negativt”

Kex-utredningen

En parlamentarisk kommitté tillsattes 2012 för att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. Det huvudsakliga syftet med utredningen är att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gent-emot icke-demokratiska stater. I krigsmaterielexportöversynskommittén, Kex, sitter deltagare från riksdagens åtta partier. Källa: Regeringen.