Annelie Nordström
ordförande Kommunal

Foto: Annika af Klercker

Foto: Annika af Klercker

– I de flesta kvinnodominerade yrken är deltid norm, så frågan om heltid som norm är en mycket viktig sak för jämställdheten. När det gäller lönerna anser nu 14 förbund i LO att det är rimligt att jämföra och titta på hur olika yrken bidrar till att vi alla kan ha ett bra liv, och då är det rimligt att till exempel jämställa en bilmekaniker med en undersköterska. Vi vill så klart gärna att det går fortare att minska löneskillnaderna, men att ha ett gemensamt mål som 14 förbund står bakom är oerhört starkt.
– I 30 år har vi hållit på och harvat och inte fått några större förändringar och i det perspektivet är 6 procentenheter ett genombrott.

Anders Weihe
förhandlingschef Teknikföretagen

Foto: Henrik Montgomery

Foto: Henrik Montgomery

– LO:s långsiktiga mål för avtalsarbetet kommer att leda till våldsamma strider på arbetsmarknaden eller stor besvikelse bland LO:s medlemmar.
– Det här är socialistisk romantik från 70-talet som helt saknar realism. De här dogmerna har inget med marknadstänkande att göra. Det skulle inte fungera att tjänstemännens löner som mest ska vara 40 procent högre än arbetarnas, det skulle ta bort drivkraften att skaffa sig utbildning.
– Effekten av att höja lägstalönerna som LO vill blir att många arbetsuppgifter inte blir utförda eftersom det med en sådan lön kostar för mycket. Dessutom skulle resultatet bli att många unga och nyanlända invandrare inte kommer in på arbetsmarknaden.
– Jag tror inte heller på att löneskillnaden mellan män och kvinnor ska minska som LO vill. Man kan inte säga att det ska vara samma lön för olika jobb. Däremot är det självklart att män och kvinnor med samma jobb ska ha samma lön – om de utför arbetet lika bra.
– Det här rimmar inte heller med industriavtalet eftersom kravet i praktiken innebär att industrinormen inte längre gäller.

Niklas Hjert
förhandlingschef Unionen och PTK

Foto: Fredrik Sandberg

Foto: Fredrik Sandberg

– Jag delar inte LO:s bild av verkligheten. Gapet mellan arbetare och tjänstemän ökar inte. Problemet är snarare att för tjänstemän med mer kvalificerade arbetsinnehåll hänger betalningen inte med.
– Fackligt samarbete gynnas inte av att olika grupper ställs mot varandra. Och det är svårt att göra sådana jämförelser som LO gör. Unionen har både medlemmar på callcenter med låg lön tjänstemän med mycket kvalificerade arbetsuppgifter.

 

Ingela Gardner Sundström (M)
ordförande för förhandlingsdelegationen Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Foto: Jessica Gow

Foto: Jessica Gow

– Vi delar inte LO:s ambition att minska löneskillnaderna utan vill se större löneskillnader inom yrkena och mellan olika jobb.
– Det är svårt att premiera de goda insatserna om man gör som LO vill. Vi vill att det ska löna sig att anstränga sig, utbilda sig och att dela med sig av sin kunskap.
– I nästa vecka får SKL en ny majoritet. De rödgröna kommer att styra. Jag tror inte det kommer att ändra särskilt mycket – åtminstone inte när det gäller förhandlingarna med facken.
– Jag anser att SKL har liknande ambition som LO när det gäller visstidsanställningar, heltidsarbete och inhyrning av arbetskraft.

 

Susanna Gideonsson
ordförande Handels

Foto: Per Larsson

Foto: Per Larsson

– Det som överskuggar allt annat i överenskommelsen är målet om full sysselsättning. Når vi dit löser sig mycket av våra andra problem automatiskt. Sedan är Handels ett kvinnodominerat förbund så frågorna om heltid, begränsning av visstidsanställningar och bemanning är viktiga för oss. Det är jättebra att vi nått en överenskommelse mellan förbunden, vi behöver samordning för att bli starka.
–Vi har förbundit oss att jobba för de här målen gemensamt, och nu handlar det mer om i vilken takt och ordning målen ska klaras av.

 

Christer Ågren
vice vd Svenskt Näringsliv

Foto: Jonas Ekströmer

Foto: Jonas Ekströmer

– Jag anser att LO har en dålig framtidsanalys. Problemet är att facket inte tar intryck av de snabba förändringar som sker. Facket kör på som det alltid gjort. Och nu försöker man gasa på ännu mer. Fortsatt löneutjämning hämmar tillväxten och det medför att ännu fler hamnar utanför arbetsmarknaden. Ingen mår bra av en sådan utveckling.
– De nya jobben är dels mycket kvalificerade, dels är de lågkvalificerade samtidigt som jobben däremellan minskar.
– Att kräva höga lägstalöner som LO gör är en politik för utanförskap.
– I stället vill vi se en utveckling med flera låglönejobb och att skatten sänks så att det går att leva på lägre betalda anställningar samtidigt som den låga lönen gör att fler har råd att köpa sådana tjänster. Inte minst handlar det här om att få in nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden.

Enkäter: Göran Jacobsson, Johanna Wreder

 

LÄS OCKSÅ

• 14 mål att nå på 13 år

Bakgrund: Vägen till enighet kantad av motsättningar

• Barnskötare: ”Alltför lång väntan på bättre lön”

• Verkstadsklubben på Volvo: ”Rättvist och bra!”