Med oro avvaktar underleverantörer inom försvarsindustrin utvecklingen. Både Kex-utredningen och frusna relationer med Mellanöstern kan påverka jobben på hemmaplan.

Hemligstämplade avtal gör det svårt för landets underleverantörer inom försvarsindustrin att veta exakt till vilka länder deras produkter eller tjänster säljs.

Om detta berättar Mikael Nyström, vd på Karlskoga automatsvarvning som levererar maskinbearbetade komponenter till bland andra Saab och BAE systems.

– Vi vet inte var våra produkter hamnar i slutändan eftersom det är sekretess från företagen vart de säljs. Men det här kommer naturligtvis att drabba oss och det är oroväckande för hela Sverige.

Mikael Nyström säger att läget är tufft redan som det är med en konjunkturnedgång de senaste åren.

– Omsättningen har gått från 45 miljoner kronor till 30 miljoner på tre år. Vi har 30 man på företaget men jag tror inte att Saudiavtalet spelar så stor roll att vi måste säga upp personal.

Lennart Kärrberg, vd på Ekström & Son som tillverkar tryckkärl,
exporterar mycket till Gulfstaterna.

– Jag är övertygad om att det här kommer att påverka oss. Vi har insett att relationerna blir frostigare och att våra affärskontakter inte kommer att vara så positiva till framtida affärer.

På Ekström & Son i Kristianstad arbetar i dag 70 personer.

– Vi räknar med att försäljningen påverkas negativt, men kan inte svara på om vi måste skära ned antalet anställda. Sedan är ju frågan vad som händer med andra länder. Vi säljer mycket till Kina och där avrättar de också människor. Vad händer om regeringen tar ställning emot det?, frågar sig Lennart Kärrberg.

Varken LO eller Unionen vill idag ta ställning till hur svensk försvarsindustri kan påverkas av den senaste turbulensen.

Däremot var IF Metalls ordförande Anders Ferbe en av de som försvarade samarbetsavtalet med Saudiarabien. Han vittnar om oro för jobben bland de egna leden.

– Debatten har varit väldigt förenklad till att endast handla om vi är för eller emot kvinnoförtryck i Saudiarabien. Men om vi vill ha ett nationellt oberoende försvar måste vi också ha en export som finansierar miljardkostnaderna.

På grund av långa ledtider inom försvarsexporten tror han att vi får se effekter av regeringens beslut
tidigast i slutet av nästa år. Vilka konsekvenser Kex-utredningen kan få för jobben vill han inte spekulera i.

– De händer ganska ofta att de här länderna reagerar med att minska annan typ av varuimport också. Men jag måste utgå från att regeringen ansåg att riskerna var små innan beslutet togs.

Manne Koerfer, vd på Aqeri som bland annat tillverkar kommunikationsutrustning och datorer, har flera kontrakt med Saudiarabiens grannland Oman. Han poängterar vikten av långsiktighet när man som leverantör ingår försäljningsavtal. Detta är extra svårt i Mellanöstern på grund av kulturskillnader.

– Att göra affärer handlar om en god relation och högt förtroende. Alla typer av avtal är positiva. Saudiavtalet i sig skapade inte en affär, däremot kan det spilla över på andra marknader. Det är sannolikt att vi får frågan om vi är en affärspartner att lita på, säger Manne Koerfer.

Läs också: Skärpta regler för vapenexport dröjer