Regeringen tillsätter en utredning för att göra gymnasiets yrkesprogram mer attraktiva.

Utredaren, Helen Ängmo som är överdirektör vid Skolverket, får bland annat i uppgift att se hur elevernas rättighet att läsa kurser som ger dem högskolebehörighet kan stärkas.

Redan i dag ska elever kunna välja till sådana kurser i schemat, men teori och verklighet går inte alltid ihop, enligt gymnasieminister Aida Hadzialic (S):

– I teorin får eleverna välja till, men i praktiken har det varit svårt att organisatoriskt få ihop det på skolorna.

Bakgrunden till utredningen är de kraftigt sjunkande söksiffrorna till yrkesprogrammen och det faktum att 20 procent av yrkeseleverna aldrig avslutar gymnasiestudierna.

Läs också: 

”Yrkesprogrammens status har sjunkit”

Yrkesprogrammen nobbas – unga vill kunna plugga vidare