Nära hälften av cheferna på statliga myndigheter är kvinnor, men fördelningen av manliga och kvinnliga chefer varierar kraftigt mellan myndigheterna, visar en ny granskning som tidningen Publikt gjort.

Andelen kvinnliga chefer var 44 procent enligt Arbetsgivarverkets statistik från 2013. Tidningen har följt upp den statistiken och tagit fram motsvarande siffror på 25 myndigheter.

Resultatet visar att bara 7 av dessa 25 myndigheter har en jämlik könsfördelning bland cheferna – enligt definitionen att andelen av vardera könet är mellan 40 och 60 procent på arbetsplatsen.

De sju myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse.

Den mest jämna könsfördelningen bland de granskade 25 myndigheterna har Migrationsverket, där 52 procent av cheferna är män och 48 procent kvinnor.

– Vi har i flera år arbetat med jämställdhet så det är roligt att vi har nått så bra resultat, speciellt på chefsnivå, säger Marie-Louise Koskinen, HR-direktör.

På flera myndigheter är andelen kvinnliga chefer mycket större än andelen manliga. Exempelvis Skolverket, där 81 procent av cheferna är kvinnor, och Diskrimineringsombudsmannen där 75 procent är kvinnor. Två exempel på det motsatta förhållandet är Sjöfartsverket som har 78 procent manliga chefer och Polisen 75 procent.