Max 10-35 medarbetare per chef. Det ska gälla i Västra Götalandsregionen, som med sina drygt 50 000 anställda är en av landets största arbetsgivare, skriver tidningen Kommunalarbetaren.

I Västra Götalandsregionen är det inte ovanligt att en chef ansvarar för upp till 100 anställda. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har det också förekommit att chefen haft cirka 200 medarbetare, enligt Kommunalarbetaren.

Senast den sista april ska förvaltnings- och bolagschefer i Västra Götalandsregionen ha tagit fram handlingsplaner för hur antalet anställda per chef ska bli färre.

– De ställen där det är så fruktansvärt många underställda har arbetsmiljön visat sig vara sämst, säger Monica Malmqvist, sammankallande i Kommunal i Västra Götalandsregionen, till tidningen. Det blir ju så, för du har ett otydligt ledarskap och du vet inte vem det är som egentligen tar tag i frågorna.

Kommunal har drivit frågan i minst tio år.