Inom plåtslagarbranschen finns ingen plan för att öka mångfalden. Därför bestämde sig Emelie Ståhl, 31, för att ta saken i egna händer. I nätverket Stålkvinnorna ska kvinnliga kolleger få kunskap och stöd. 

Emelie_Stahl_MG_0576Som första kvinna blev Emelie Ståhl invald i styrelsen till Stockholmsföreningen för Plåtslagarnas Riksförbund. Det var i fjol – 114 år efter att förbundet grundades.

– De flesta i vår bransch är vita män i medelåldern. Det betyder att man missar mycket kompetent personal. Varken kvinnor eller utländsk arbetskraft får chansen trots att det är stor brist på plåtslagare, säger Emelie Ståhl.

I dag är hon delägare och driver sin fars företag Björn Persson Plåtslageri AB. På företaget finns tolv anställda och Emelie Ståhl tänker mycket på mångfalden när hon söker personal. Målet med det nystartade nätverket Stålkvinnorna är att ändra inställningen som branschen har till kvinnor som har eller vill påbörja en karriär inom plåt- och ventilation.

– När jag sökte till gymnasiet ville jag gå plåtslagarlinjen, men jag vågade inte på grund av att det bara var killar som gick den. Istället utbildade jag mig till byggnadsingenjör för några år sedan, berättar Emelie Ståhl.

Hon förklarar att det finns en uttalad förväntning inom branschen att det är söner som ska vara arvtagare till plåtslagerier. Att hon som yngst i syskonskaran med tre äldre bröder tog över ses inte som självklart.

– Det är ett tråkigt faktum att vi kvinnor måste arbeta dubbelt så hårt jämfört med män för att visa vad vi kan. Jag får ofta dumma kommentarer om att kvinnor inte har något att göra på byggarbetsplatser. En gång ringde en beställare upp mig och sa att jag var så duktig. Visst, det var trevligt, men han hade aldrig sagt detsamma till en kille.

På en månad har Stålkvinnorna samlat 14 medlemmar och Emelie Ståhl hoppas att nätverket växer ytterligare.

– Tanken är att vi ska öka sammanhållningen och stötta varandra.