Ingela Gardner Sundström. Foto: Bertil Ericson

Ingela Gardner Sundström. Foto: Bertil Ericson

Sveriges Kommuner och Landsting delar inte LO:s ambition att minska löneskillnaderna utan vill se större löneskillnader inom yrkena och mellan olika jobb. Däremot kan arbetsgivarna i kommuner och landsting tänka sig att arbeta för att minska andelen visstidsanställda och se till att fler får heltidsjobb.

– Det är svårt att premiera de goda insatserna om man gör som LO vill. Vi vill att det ska löna sig att anstränga sig, utbilda sig och att dela med sig av sin kunskap, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande för förhandlingsdelegationen hos Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Hon är moderat. Nästa vecka får SKL en ny majoritet, där de rödgröna kommer styra. Det tror dock inte Ingela Gardner Sundström kommer att ändra särskilt mycket – åtminstone inte när det gäller förhandlingarna med facken.

– SKL är en konsensusorganisation och som arbetsgivare måste vi uppträda med en röst och vår uppfattning måste fungera i hela landet oavsett vilka som är i majoritet. Vi brukar inte ha några meningsskiljaktigheter om förhandlingsfrågorna, säger hon.

Om utjämningen mellan män och kvinnor säger hon att det inom kommunerna inte är så stora skillnader medan avståndet är större i landstingen, där kvinnorna har 95,2 procent av männens förtjänst. Hon förklarar att lika arbete ska betalas med lön.

– Däremot delar vi inte LO:s utgångspunkter när det gäller värdediskriminering, säger hon.

Ingela Gardner Sundström säger att lönen inte är den enda ersättningen för dem som arbetar i offentlig sektor utan hon säger att jobben många gånger är meningsfulla och har ett bra arbetsinnehåll.

– Och om vi ska jämna ut mellan privatanställda och offentligt anställda är det något som hela arbetsmarknaden måste vara överens om. Det är en jättestor fråga som man inte bara klarar av under en avtalsrörelse.

Samtidigt ser hon en annan möjlighet för offentligt anställda att få upp sina lön och det handlar om att det kommer bli konkurrens om arbetskraft. Enligt henne finns det redan nyanställda som börjar på en högre lönenivå än de som går i pension.

Ingela Gardner Sundström anser att SKL har liknande ambition som LO när det gäller visstidsanställningar, heltidsarbete och inhyrning av arbetskraft.

– Vår gemensamma strävan är att minska visstiden, men jag vet inte om 10 procent som LO förespråkar är den bästa nivån.

När det gäller rätten till heltid hänvisar hon till ett pågående projekt om fler heltid i kommuner och landsting.

– LO:s mål om bemanningsföretagen är orealistiskt, men vi arbetar för att minska användningen av inhyrning.

Hon anser också att hon delvis går facken till mötes när det gäller de anställda integritet i arbetslivet.

– Lagen anger när vi måste begära registerutdrag och vi får se till att vi inte begär sådana i större omfattning än lagen anger.