Diskmedel är dyrt – i varje fall om en kommun missar i upphandlingen. Lagbrott, tycker Förvaltningsrätten i Malmö, och kräver Lunds kommun på en kvarts miljon.

– Det går inte att låta köksutrustning och dylikt stå odiskat, säger Lunds kommun till förvaltningsrätten och hänvisar till ”synnerlig brådska”. Brådskan orsakades av folk slutade på upphandlingsenheten.

Inom loppet av ett år bollades upphandlingen mellan tre olika tjänstemän.

Lunds kommun handlar upp maskindiskmedel och service av diskmaskiner åt totalt tio skånska kommuner. Kontraktet är värt 3,6 miljoner kronor.

Upphandlingen överklagades tre gånger om av en firma som inte fick kontraktet. Detta i samband med personalrotation gjorde att det till slut blev ”synnerlig brådska”. Då tecknade Lunds kommun ett tillfälligt avtal med den tidigare leverantören.

Den förklaringen duger inte åt Konkurrensverket, som tycker att kommunen hade god tid på sig. Det tillfälliga avtalet bryter mot lagen om offentlig upphandling. Domstolen går på samma linje och dömer Lunds kommun att betala 250 000 kronor i så kallad upphandlingsskadeavgift.