Indiens president Pranab Mukherjee och IMF-chefen Christine Lagarde. Foto: AP

Indiens president Pranab Mukherjee och IMF-chefen Christine Lagarde. Foto: AP

I de flesta länder ökar andelen kvinnor på arbetsmarknaden. I Indien minskar den. Landet har missat en stor chans, hävdar IMF-chefen Christine Lagarde.

Den globala trenden är att fler kvinnor jobbar. Indien går dock åt andra hållet.

– De har missat en stor chans, säger Christine Lagarde, chef för Internationella valutafonden, IMF, skriver Financial times.

I går höll hon ett tal på Lady Shri Ram College for Women i New Delhi, Indien.

I Indien är endast 33 procent av kvinnorna i arbetsför ålder som sysselsatta. Sedan 2005 har den andelen minskat med kring en procentenhet. Bland G20-länderna ligger Indien näst sist på sysselsättningslistan och endast Saudiarabien är sämre, enligt den nya IMF-rapporten Women workers in India.

I övriga världen pekar kurvan svagt uppåt. Det globala genomsnittet för kvinnors sysselsättning är 50 procent, genomsnittet i Asien är 63 procent.

Under sitt tal hänvisade Christine Lagarde till flera studier som visar om fler kvinnor jobbar växer ekonomierna, rapporterar Financial Times.

Flera länder är medvetna om sambandet. I Tyskland byggs exempelvis barnomsorgen ut för att få ut fler på en arbetsmarknad som efterfrågar arbetskraft.

När fler kvinnor jobbar ökar konsumtionen och ekonomin växer och skillnaderna i utbildningsnivå minskar. Det finns ett positivt samband mellan jämställdhet och ekonomisk utveckling, enligt Global Gender Gap Report från World Economic Forums rapport från förra året.

Christine Lagarde bedömde att Indiens tillväxt kunnat vara 1,5 och 2,4 procent högre om andelen sysselsatta kvinnor ökade.

Trots det är Indien en ljuspunkt på den världsekonomiska kartan. I år spås ekonomin växa med 7,2 procent i år, skriver Financial Times. Det är siffror som ligger strax över Kinas.

Även befolkningen ökar. 2030 så tros Indien var det land som har mest arbetskraft i världen, 1 miljard i arbetsför ålder. Det blir i så fall fler arbetare än vad USA, eurozonen och Indonesien då har tillsammans.

Läs även: Nordiska kvinnor leder jobbligan