De allra flesta åtalas inte alls, och av dem som åtalas frias fyra av tio. Att arbetsgivare fälls för dödsolyckor på jobbet är sällsynt. Nu vill Arbetsmiljöverket att kraven skärps.

Under åren 2010 till 2014 meddelades totalt 33 domar efter dödsolyckor på jobbet. 20 av arbetsgivarna fälldes och 13 friades. Det innebär att fyra av tio arbetsgivare förblir ostraffade efter dödsolyckor, uppger tidningen Arbetarskydd som gått igenom samtliga domar.

Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Middelman skulle gärna se både strängare straff och fler fällande domar för arbetsmiljöbrott.

– Många gånger blir vi förvånade över att det inte ställs högre krav på en arbetsgivare, säger hon till Arbetarskydd.

– Det ska ställas högre krav på en arbetsgivare än på gemene man. Jag tycker att straffvärdet behöver skärpas för arbetsmiljöbrotten, fortsätter hon.

Att få arbetsgivare fälls för dödsolyckor är en effekt av att de allra flesta inte ens åtalas. Under åren 2006-2012 anmäldes sammanlagt 363 dödsolyckor till Arbetsmiljöverket. Under samma period väcktes åtal i 33 fall. Det betyder att nio av tio dödsolyckor aldrig når domstol.

Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg säger till Arbetarskydd att åklagarna bara kan åtala om de förväntar sig fällande domar. Det är ofta svårt att bevisa att det är just bristande förebyggande arbetsmiljöarbete som lett fram till olyckan.

– Dessutom ska det vara utrett att den som hade skyddsansvar för arbetsmiljön haft anledning att beakta risken för skada, säger ­Lotten Loberg.

Arbetsmiljöbrott har inte heller varit särskilt prioriterade hos polisen. Fallen har ofta blivit liggande länge, och om polisen inte åker ut direkt till olycksplatserna hinner arbetsgivarna städa bort viktiga bevis.

För att ändra på det bildades ett speciellt team med poliser som är specialiserade på arbetsmiljöbrott i Stockholm i våras. Än så länge är gruppen ensam i Sverige, men fler specialteam kan komma att bildas, enligt Filippo Bassini, som är chef för verksamheten.

– Vi var först i ledet i Stockholm med denna organisation som är en bra förebild för hur arbetsmiljö- och miljöbrotten kan organiseras i respektive region, säger han till Arbetarskydd.