Martin Klepke webbledartopp

Ebba Busch Thor hårdlanseras nu som de krisande Kristdemokraternas nya välsignade ledare.

Och budskapet hon för med sig är tydligt. Kraftigt konservativ högerpolitik och traditionell könsuppdelad familjepolitik ska leda KD in i framtiden.

Det här är också ett budskap in i de egna leden om att partiet inte längre ska ses som ett kompromissernas parti på en svårplacerad plats inom borgerligheten.

Nu är det kristen högerpolitik som gäller.

Det är därför inte förvånande att hennes första utspel på arbetsmarknadens område andas ett försvarstal för arbetsgivarnas traditionella hållning.

I den stora ”programförklaring” som hon publicerade på Svenska Dagbladets debattsida strax innan alla konkurrenter till partiledarposten hoppade av, deklarerade hon att det nu är företagen som måste sättas i första rummet för att minska arbetslösheten.

En knappast unik ståndpunkt efter åtta år av ständigt förändrade regler till företagens fördel. Men kraftigt ökade visstidsanställningar, sänkta arbetsgivaravgifter, minimal moms för utvalda branscher och kraftiga nedskärningar av satsningar på bra arbetsmiljö för de anställda är inte nog för Ebba Busch Thor.

Hennes genomgående linje är att ytterligare minska statens och samhällets inblandning i jobbskapande och i stället satsa ännu mer på att gynna företagen i privat sektor.

Offentliga jobb i vård, skola och omsorg är helt uppenbart inte lika viktiga.

De redan låga skatterna för företagare ska därför ned ännu mer, skriver hon, trots att pengar som investeras i nya jobbskapande verksamhet redan nu i praktiken är undantagna från skatt.

Pengar som ”arbetar”, pengar som investeras och skapar jobb, ska behandlas välvilligt, men så är redan fallet.

Det är svårt att se Ebba Busch Thors utspel som annat än att hon med väljarnas mandat strävar efter att öka företagsägarnas förmögenheter snarare än att skapa jobb.

Det ska dessutom bli ännu friare regler när det gäller att anställa och avskeda människor. Exakt hur har hon ännu inte talat om, men vi bör alltså vänta oss ytterligare nedmonterad anställningstrygghet i Kristdemokraternas Sverige.

Ebba Busch Thors budskap till Sveriges arbetarkvinnor är därutöver extra tydlig. Jämställdhet är inte att delta i produktionen på lika villkor som männen. Jämställdhet är i stället i Ebba Busch Thors tolkning att bevara rådande strukturer.

I gårdagens Agenda i SVT slog hon fast att föräldraförsäkringen inte bör förändras för att bli mer jämställd. Endast föräldrarna själva ska bestämma, anser hon.

Därmed förskjuter hon frågan till att enbart handla om familjens val. Men vad det handlar om när det gäller föräldraförsäkringen är hur våra skattepengar ska användas. Och där måste lagtexter utgå från ett jämställt perspektiv, något som till och med hennes företrädare Göran Hägglund insåg, åtminstone efter att hans Alliansallierade påtalat det för honom.

Ebba Busch Thors tidigare uttalade abortmotstånd har hon nu tonat ned till vaga, svårtydda uttalanden. Hon säger sig stödja den svenska abortlagstiftningen men vill samtidigt verka för en nollvision när det gäller aborter. Hon säger sig nu stödja att utländska kvinnor får komma hit för att genomgå aborter men säger samtidigt att denna reglering som infördes 2008 måste utvärderas. Hon vill även återigen lyfta frågan om en klausul som ger barnmorskor rätt att vägra delta i aborter eller beslut om aborter.

Den skarpa kontrasten till Göran Hägglund är tydlig. Här är budskapet tydligt riktat till de egna partianhängarna.

Naturligtvis vet Ebba Busch Thor efter ett antal år som kommunalråd i Uppsala att realpolitik är något helt annat än att föra fram utopiska budskap. Men ska hon någon gång befästa KD:s grundfilosofi som kristet värdekonservativt parti på högerkanten så är det nu.

Hur hon sedan ska få igenom sin linje i process med riksdagsmajoriteter och allianspartier är en helt annan sak.