Christer Ågren, Svenskt Näringslivs vice vd, invänder mot det mesta i kraven från LO och Facken inom industrin.

Foto: Jonas Ekströmer

Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren anser att LO har en dålig framtidsanalys. Problemet är att facket inte tar intryck av de snabba förändringar som sker.

– Facket kör på som det alltid gjort. Och nu försöker man gasa på ännu mer. Fortsatt löneutjämning hämmar tillväxten och det medför att ännu fler hamnar utanför arbetsmarknaden, Ingen mår bra av en sådan utveckling, säger han.

Det är LO:s avtalskrav för de närmaste 13 åren som Svenskt Näringslivs vice vd är kritisk mot. Han hänvisar till Assar Lindbeck som kallat den solidariska lönepolitiken för osolidarisk sysselsättningspolitik. Det tycker Christer Ågren är en bra beskrivning av LO:s långsiktiga lönekrav.

Han säger att de nya jobben dels är mycket kvalificerade, dels är lågkvalificerade samtidigt som jobben däremellan minskar. Enligt honom är det en utveckling som sker i hela världen. Och det här tycker han inte att facket förstått när man ställt avtalskrav.

– Att kräva höga lägstalöner som LO gör är en politik för utanförskap.

I stället vill han se en utveckling mot fler låglönejobb och att skatten sänks så att det går att leva på lägre betalda anställningar samtidigt som den låga lönen gör att fler har råd att köpa sådana tjänster. Inte minst handlar det här om att få in nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden.

– Det måste vi ta på allvar. Hur katten kan facket hindra dem från att få ett första jobb?!

LO vill att tjänstemännens genomsnittslön ska vara som mest 40 procent högre än arbetarnas.

– Vi delar inte den uppfattningen. LO:s synpunkter bygger på ett mekaniskt räknande och facket ser inte att det pågår en kraftfull strukturförändring.

När det gäller fackens strävan att jämna ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor har Christer Ågren två olika svar. Det är dels att kvinnors lön och möjligheter på arbetsmarknaden måste stärkas, dels att kvinnors löner i offentlig sektor är sammanpressade och att de fackliga kraven kan leda till slöseri med skattepengarna.

– Vi ser helst att de som har bäst förutsättningar för jobbet kommer fram och det är framför allt kvinnor som läser vidare.

Christer Ågren säger att det är viktigt att skillnaderna mellan män och kvinnor i arbetslivet minskar så att både män och kvinnor kan göra karriär och så att det inte automatiskt är så att kvinnor tar större ansvar för hem och barn.

När det gäller de kommunalt anställda kvinnorna pekar han på att det är facket som skapat de sammanpressade lönerna.

– Det är hyckleri att facket nu invänder mot lönerna eftersom facket har prioriterat de lågavlönade.

Han pekar också på att de kommunalt anställda många gånger redan har en extra semestervecka och att värdet av den borde räknas när man jämför löner. Dessutom tror han att fackens krav kan leda till resursslöseri i offentlig sektor.

– Det är inte rätt mot skattebetalarna att kräva heltid som norm om det i verksamheten inte finns behov av heltidsarbete.