Unionens förhandlingschef Niklas Hjert reagerar mot LO:s mål att arbetarnas löner minst ska vara 40 procent av tjänstemännen. Fackligt samarbete gynnas inte av att olika grupper ställs mot varandra, anser han.

niklashjert– Jag delar inte LO:s bild av verkligheten, säger Niklas Hjert, som även leder förhandlingsarbetet hos PTK.

I LO-förbundens överenskommelse om de långsiktiga målen för förhandlingsarbetet skriver man att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän ökar och i dag är 45 procent. LO vill att löneskillnaden mellan en genomsnittlig arbetare och en genomsnittlig tjänsteman högst ska vara 40 procent.

– Min uppfattning är att gapet inte ökar. Vi ser snarare att för tjänstemän med mer kvalificerat arbetsinnehåll hänger betalningen inte med, säger Niklas Hjert.

Han tycker att det är svårt att göra sådana jämförelser som LO gör. Han påpekar att det bland Unionens medlemmar finns dels de som jobbar på callcenter och har låg lön och dels tjänstemän med mycket kvalificerade arbetsuppgifter, och de borde ha en lön som avspeglar arbetet de gör.