Martin Klepke webbledartopp

Minns ni den tid då fackföreningsavgiften var avdragsgill?

Avdraget kom till för att skapa rättvisa mellan parterna. Arbetsgivarna hade nämligen sedan länge hittat sätt att kringgå all skatt på den avgift de betalade till arbetsgivar­organisationerna.

Rättvisan upphörde dock strax efter Alliansens valseger 2006. Som en av sina första arbetsfientliga åtgärder efter valet 2006 tog Alliansen bort avdragsrätten på fackavgifter.

Arbetsgivarna kunde dock fortsätta undvika skatt för motsvarande avgifter.

Efter valet 2010 röstade allianspartierna, nu tillsammans med Sverigedemokraterna, ned ett förslag om att  återinföra avdragsrätten. Varken allianspartierna eller Sverigedemokraterna, som då fortfarande försökte få folk att tro att de var ett arbetarnas parti, tyckte alltså att rättvisa på arbetsmarknaden var något att värna.

Men trots att vi fått ett regeringsskifte ser det ut som om de två socialdemokratiska riksdagsledamöterna Veronica Lindholm och Björn Wiechel får se sig slagna när de nu motionerar om att återinföra avdragsrätten för fackavgifter.

Majoriteten i riksdagens skatte­utskott vill i stället avvakta en samlad översyn av a-kassa och regler för socialförsäkringarna.

Orättvisan är dock alltför tydlig. Proportionalitet måste råda mellan arbetsmarknadernas parter. Avdragsrätten bör återinföras snarast.