82 000 fler sysselsatta i februari. 70 000 av dem är utrikes födda. Det visar dagens nya siffror från SCB, Statistiska Centralbyrån.

I går kom Arbetsförmedlingens siffror för februari. De visar att antalet arbetslösa minskar med 29 000 bland svenskfödda. Samtidigt ökar antalet arbetslösa med
10 000 bland utrikes födda.

Siffrorna behöver inte motsäga varandra. När invandringen ökar växer arbetskraften, summan av alla som har jobb och alla som är arbetslösa.

Arbetskraften ökade med 83 000 människor. Den jämförelsen, och alla andra, gäller februari 2015 jämfört med februari 2015.

Arbetskraften och sysselsättningen ökar lika mycket. Slutresultat blir oförändrad arbetslöshet.

433 000 människor var arbetslösa i februari. Därmed var arbetslösheten 8,4 procent, enligt SCB. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten minskar svagt.

35 000 personer fick tillfälliga jobb i februari. 32 000 fick fasta jobb. Därmed är ordningen återställd efter ett undantag i januari. Då ökade de fasta jobben mer än de tillfälliga. Siffrorna är inte statistiskt säkerställda.

Totalt ökade antalet anställda med 67 000 på ett år. Av dem var 60 000 kvinnor. Båda siffrorna är statistiskt säkerställda.