Fabriker i Kambodja som producerar kläder bland annat åt H&M använder barn som arbetskraft och begår flera andra arbetsrättsbrott. Det skriver Human rights watch (HRW) i en ny rapport.

– Det är ett tydligt brott mot vår uppförandekod, säger Anna Gedda, hållbarhetschef på H&M.

Arbetare vid 73 fabriker i Kambodja har intervjuats av HRW och många vittnar om påtvingad övertid, få möjligheter att ta rast och även om att de utsatts för sexuella trakasserier

I den fabrik som förekommer i rapporten som producerar kläder till H&M beskriver arbetarna hur de tvingas arbeta på lediga dagar. De berättar också att arbetare hos fabrikens underleverantör, som inte är kontrakterad av H&M, inte vågar engagera sig fackligt och att barn används där som arbetskraft.

Anna Gedda säger att den här typen av problem oftast gäller just okontrakterade underleverantörer.

– Bland de leverantörer som vi samarbetar med, så är barnarbete ett sällan förekommande problem. Det är något som vi har ett totalt förbud mot och skulle det inträffa så leder till ett avslut för leverantören.

H&M:s uppförandekod förbjuder också leverantörer att anlita okontrakterade underleverantörer.

– Det som egentligen händer är att vi blir förda bakom ljuset av leverantören. Varför de väljer att använda okontrakterade enheter är svårt att svara på. Vi vill ha en öppen och transparent relation med våra leverantörer. Om de av någon anledning inte kan möta de mål vi har satt eller de leveranstider vi har bestämt vill vi att de ska kunna säga det till oss och inte gå till en okontrakterad enhet i stället.

För att skydda de arbetare som intervjuats i undersökningen har HRW valt att inte lämna ut information om vilka fabriker som det råder missförhållanden i — vilket gjort att H&M ännu inte kunnat agera.

– Jag kan tycka att det är väldigt synd eftersom vi båda vill samma sak — att leverantörskedjan ska bli bättre. Granskningen som görs är jättebra men vi som företag har inte har kunnat ta del av informationen och kunnat agera specifikt på den här underleverantören, säger Anna Gedda.

 

LÄNK

• Rapporten Work faster or get out

Fakta

Rapporten från Human rights watch

Rapporten baserar sig på enskilda intervjuer och gruppintervjuer med 342 personer verksamma inom textilindustrin i Kambodja. 80 procent av de intervjuade var kvinnor och 11 av de intervjuade var under 18 år.

Intervjuerna började genomföras i november 2013 och avslutades i januari 2015.

Rapporten belyser ett flertal problem inom Kambodjas textilindustri. Bland annat att personal anställs på korttidskontrakt för att arbetsgivarna ska slippa betala ut förmåner som fast anställda har rätt till.

Enligt rapporten är det också vanligt att anställda tvingas jobba övertid. Arbetstidslagen i Kambodja tillåter 12 timmars övertid per vecka men många av de intervjuade uppgav att arbetsgivare hotat att bryta deras kontrakt om de inte jobbar långt mer övertid än så.

Arbetarna vittnar också om att höga produktionskrav gör att de inte hinner ta raster och göra toalettbesök.

Sexuella trakasserier är vanligt förekommande.

Gravida diskrimineras ofta på arbetsplatserna. Flera intervjuade berättade om arbetsgivare som vägrade anställa synligt gravida kvinnor och att gravida kvinnor inte får sina korttidskontrakt förnyade.

Källa: Rapporten "Work faster or get out" från Human rights watch (HRW).