En klar majoritet av drygt 1 600 tillfrågade vill att det ska bli ”väsentligt svårare” att göra vinster i privata välfärdsföretag. Det visar en undersökning som Novus har utfört för LO:s räkning.

– Det finns ett gediget folkligt stöd för att göra något ordentligt åt vinstdriften i välfärden. Det tycker majoriteten även i de fyra borgerliga partierna, säger Tobias Gerdås, LO, och pekar på tidigare mätningar av SOM-institutet vid Göteborgs universitet som visar samma sak.

I den nya mätningen svarar två av tre att det är mycket eller ganska viktigt att privata välfärdsföretag regleras hårdare än i dag. 57 procent vill att vinsterna ska begränsas.

Sex av tio tycker att kvaliteten i vård, skola och omsorg har blivit sämre under de senaste tio åren. Äldreomsorgen får lägst betyg. Fyra av tio anser att bristerna är störst inom äldreomsorgen.

– Det finns säkert många anledningar till det. En är att bristen på resurser är särskilt tydlig inom äldreomsorgen, samtidigt som det förekommer oreglerad  vinstdrift.

– Valfriheten fungerar inte. Bara fyra procent av de äldre byter hemtjänstbolag. Politikens ansvar är extra stort att de se till att sköraste fredas från risken att välja fel, anser Tobias Gerdås.

1 647 personer svarade på frågor under en vecka i slutet av januari och början av februari. Svarsfrekvensen var 54 procent. De tillfrågade utgör ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 18 och 79 år.