Lägstalönen i LO-förbundens avtal ska vara minst 75 procent av medellönen för en arbetare. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska med 6 procentenheter. Det är LO-förbundens nya och gemensamma krav som ska förverkligas under tiden fram till år 2028.

Det erfar Arbetet.

För första gången har LO-förbunden enats om ett långsiktigt program för löner och anställningsvillkor. De handlar om gemensamma mål för avtalsförhandlingarna under tre kongressperioder och under de närmaste 13 åren.

Tanken är att stärka banden mellan LO-förbunden genom att koppla sig samman hårdare med långsiktiga mål och göra det möjligt att tillsammans satsa på vissa krav i en avtalsrörelse och låta andra vänta till ett senare tillfälle.

Det är förbundens avtalssekreterare som under nästan ett års tid arbetat fram programmet. I det finns gemensamma mål även för relationen till tjänstemännens löneutveckling och reallöneutveckling. Dessutom vill LO-förbunden motverka de ökande löneskillnaderna och har som mål att de som tjänar lite ska få större lönepåslag. Förbunden är även överens om att kräva begränsning av visstidsanställningar och inhyrning. LO-facken har också krav om personlig integritet. Dessutom har avtalssekreterarna pratat om och tagit ställning till allmänngiltigförklaring av kollektivavtal. Och fackets relation till staten.

LO-förbundens gemensamma avtalsprogram presenteras på fredag på en presskonferens där både LO-ledningen och flera förbundsordförande deltar.