Andelen kvinnor som driver företag fortsätter att växa och når sin högsta nivå någonsin i relation till den kvinnliga befolkningen, visar Svenskt Näringslivs (SN) undersökning Företagsamheten 2015 om antalet företagsamma personer i landet.

Som företagsam räknas personer som har F-skattsedel, är delägare i ett handelsbolag, VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktiebolag. I fjol var 864 000 personer aktivt engagerade i att driva företag, enligt undersökningen. Andelen är densamma som året innan, 12,1 procent av befolkningen.

Däremot fortsätter andelen företagsamma kvinnor att växa. För tio år sedan drev 5,9 procent av kvinnorna företag. Nu har den andelen ökat till 7,5 procent. Men samtidigt minskar nyföretagsamheten bland kvinnor, alltså antalet nya personer som driver företag, för tredje året i rad.

Högst andel företagsamma personer finns i Stockholm, Jämtland och på Gotland. De länen har även högst andel företagsamma kvinnor och unga. Lägst andel finns i Västmanland, Örebro och Blekinge.

I dag är var femte företagsam person 64 år eller äldre. Det är positivt att många äldre fortsätter att driva företag, anser Svenskt Näringsliv. Men organisationen varnar för att vi på några års sikt får problem om inte nyföretagsamheten ökar rejält.

Att fler kvinnor driver företag är en nödvändighet för att Sverige ska nå en europeisk nivå, påpekar Svenskt Näringsliv. Enligt Eurostat var 5,3 procent av kvinnorna i EU i åldersgruppen 15–74 år heltidsföretagare 2013. I Sverige var mot svarande andel 3,8 procent.