386 000 arbetslösa – minus 19 000 på ett år. Arbetslösheten minskar, men nu går det långsammare. Det visar Arbetsförmedlingens nya siffror för februari.

De svenskfödda får jobb. Antalet  arbetslösa minskade med 29 000 på ett år. Bland de utrikes födda ökade antalet arbetslösa med 10 000 under det senaste året.

Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman talar om ”en polarisering mellan inrikes och utrikes födda”.

Det är bara början, att döma av en färsk rapport från Arbetsförmedlingen till regeringen. 2019 beräknas fyra av fem arbetslösa räknas till gruppen med utsatt ställning på arbetsmarknaden. De löper störst risk att bli långtidsarbetslösa.

Det märks på siffrorna för februari. Då hade 215 0000 arbetslösa varit utan jobb i minst ett halvår. Av dem 71 000 varit arbetslösa i minst två år.

Det är bättre än i februari 2014. På ett år minskade antalet långtidsarbetslösa med 19 000.

En del av förklaringen är att fler har jobb med statliga bidrag till lönen. 134 000 hade subventionerade jobb i februari – plus 4 000 på ett år. Nästan hela ökning beror på fler subventionerade jobb för långtidsarbetslösa.

Fas 3 ökade till 36 000 inskrivna i februari – plus 600 på ett år. 600 fas 3-deltagare var under 25 år.

Skillnaderna inom Sverige är stora. Arbetslösheten i Gävleborgs län är mer än dubbelt så hög som i Stockholms och Uppsala län.  Där minskar arbetslösheten, samtidigt som den ökar i Gävleborg liksom i Sörmland, ett annat län med hög arbetslöshet.

Två gamla krislän sticker ut. I Västernorrland och Norrbotten minskade arbetslösheten med 0,6 procent mellan februari 2014 och februari 2015. Det är bäst i Sverige.

I Västernorrland sjönk arbetslösheten i Örnsköldsvik under riksgenomsnittet. Arbetsförmedlingen i länet jublar över en ”historiskt låg arbetslöshet” i Ö-vik.

Norrbotten nådde upp till nästan 1 000 färre arbetslösa på ett år, trots 230 fler arbetslösa på gruvorterna. Northland Resources nedläggning i Pajala går inte spårlöst förbi.

Men Arbetsförmedlingen i Norrbotten varnar för brist på arbetskraft.

– Det är ett hot mot regionens tillväxt om vi inte kan hitta folk med rätt kompetens till de lediga jobben, säger Göran Nilsson, marknadsområdeschef på Arbetsförmedlingen i norra Norrland, i ett pressmeddelande.