Frihandelsavtalet mellan EU och USA går nu in i en fas som handlar om arbetstagarnas rättigheter. I dag träffade svenska fack EU-kommissionens chefsförhandlare. Frågan om ett investeringsskydd är fortfarande stekhet.

karlpetterthorwaldsson– Det jobbas intensivt för att hitta en annan tvistelösningsmekanism än ISDS, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som i dag tillsammans med TCO, Saco och Unionen träffade EU-kommissionens chefsförhandlare Ignacio Gracia-Bercero i Bryssel.

Hetaste frågan i frihandelsavtalet TTIP gäller fortfarande om det ska finnas ett investeringsskydd, ISDS, i avtalet eller inte. Både EU och USA har förhandlingsmandat att införa ett sådant. Kritiken från bland annat fack och miljöorganisationer är dock stark.

– Vi är inte emot ett system för att lösa tvister men ofta står de som sitter i skiljenämnderna företagen väldigt nära, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

I Sverige hanteras denna typ av tvister av Stockholms handelskammare.

– Det är ett exempel. Stockholms handelskammare är bra på många sätt men de är uppbyggda kring näringslivet i Stockholm. Det måste finnas något annat oberoende organ där konflikter kan lösas.

Investeringsskyddet var dock inte huvudfrågan under mötet med EU:s chefsförhandlare.

Förhandlingarna går nu in i en fas som handlar om arbetstagarnas rättigheter.

Facken i Europa har erbjudits en chans att komma med direkta förslag till EU:s förhandlingsgrupp.

– Vi ska hjälpa till med att ta fram texter för att skydda arbetstagares rättigheter, säger Karl-Petter Thorwaldsson. Jag kan inte garantera att de ordagrant för fram våra förslag, men det är bra att våra synpunkter efterfrågas.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att om de ska stödja ett frihandelsavtal mellan EU och USA måste skrivningar för arbetstagares rättigheter vara bättre i TTIP än vad det varit i något annat avtal mellan EU och USA.

– Det räcker inte att bara kopiera lösningarna i CETA-avtalet, säger LO:s ordförande och syftar på frihandelsavtalet mellan EU och Kanada.

Facken inom EU har konkreta förslag på vad de vill att EU:s förhandlingsgrupp ska ta upp.

– Men dem tänker jag inte ge till dig innan EU:s förhandlingsgrupp fått dem, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Frihandelsavtalet mellan EU och USA

TTIP är förkortningen för själva handelsavtalet: Transatlantic Trade and Investment Partnership, som EU och USA förhandlar om just nu. Båda parterna tror att ett sådant kan ge fler jobb och en bättre ekonomi. Förhoppningen är att det redan i år ska finnas en överenskommelse om vad som ska ingå i avtalet. Stödet för ett frihandelsavtal är ganska starkt. Motståndet är däremot stort mot förslaget att det ska ingå ett investeringsskydd, Investor-state dispute settlement (ISDS). Det är en tvistelösningsmekanism som går ut på att snabbt lösa konflikter i speciella internationella domstolar.