Att snubbla, trilla eller ramla kan ses som triviala vardagshändelser, men fall är den allra vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolyckor. Kvinnor i kommun- och landstingssektor drabbas av en stor del av fallen.

Nästan varannan allvarlig arbetsolycka bland kommunal- och landstingsanställda som ledde till minst 30 dagars sjukskrivning eller invaliditet orsakas av fall. Fallen är en vanligare olycksorsak bland kvinnor än bland män, enligt den rapport om fallolyckor i kommun- och landstingssektor som AFA försäkring tagit fram.

– Vi ser också att fall i samma höjd, att man halkar eller ramlar, drabbar kvinnor i större utsträckning, medan fall från höjd drabbar män, säger Anna Weigelt, analytiker på AFA försäkring.

Flest kvinnor som drabbas av allvarliga fallolyckor finns i inom vårdyrkena undersköterska, vårdbiträde och personliga assistenter. Olyckorna är också vanliga bland personal på förskola och fritidshem.

Det är tydligt att fallolyckorna blir allvarligare ju äldre de anställda är. Kvinnor i åldersgruppen 56-64 år löper 2,2 gånger högre risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor på grund av fall än övriga kommunal- och landstingsanställda kvinnor.

– Vi kan se att äldre både ramlar lättare och klarar fallen sämre än de yngre, säger Anna Weigelt.

De vanligaste skadorna vid fallen är arm och benbrott, och ungefär hälften av de allvarliga arbetsskadorna på grund av fall leder till medicinsk invaliditet. Oftast handlar det dock om ganska små bestående men.

Att förebygga fallolyckor handlar ofta om enkla saker. Eftersom de flesta fallen som leder till allvarliga arbetsskador sker utomhus och på vintern är god snöröjning och halkbekämpning en viktig faktor.

– Man kan också fundera över vilka skor man har i de här yrkena. Det kan låta fånigt, men skulle arbetsgivarna kunna ge de anställda vanliga broddar, så skulle det vara ett enkelt sätt, säger Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor på AFA.

När det gäller fallen inomhus handlar det om att se upp med våta golv och ha halkskydd i trappor, men också om att se till så att personalen riktig utrustning för att nå saker i höga skåp. Många fall sker nämligen från stolar när anställda ska hämta något på höga hyllor eller i skåp.

– Vi kan konstatera att byggindustrin har betydligt bättre grejer än kommun- och landstingssektor när de behöver komma upp för att nå något. Vi vill inte att man ska gå upp på de där rangliga stolarna, säger Michel Normark.