Regeringens största vallöfte — 90-dagarsgarantin för jobb till unga — blir en resurskrävande historia för Arbetsförmedlingen.
Om den införs behöver myndigheten 2,6 miljarder kronor extra nästa år och 5 miljarder 2017.

I Arbetsförmedlingens (AF) budgetunderlag till regeringen finns 90-dagarsgarantin för unga formellt inte med. Regeringens budgetförslag blev nedröstat i december och just nu är det Alliansens budget som gäller. Men regeringen har signalerat att reformen ska genomföras så snart det är möjligt och AF har gjort en särskild beräkning av hur mycket extra pengar myndigheten då behöver.

– Det är en helt ny prioritering från regeringen på de här grupperna och det för med sig ganska stora kostnader, även om både vi och regeringen utgår ifrån att vinsterna blir stora, säger AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg.

Garantin innebär att unga ska erbjudas jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. I valrörelsen lovade Socialdemokraterna 32 000 traineejobb i äldreomsorg, vård och fritidshem, men höstens nedröstade budget innehöll bara 12 200 för 2015 och 2016.

Om AF ska klara av uppdraget måste handläggarna bli fler, utbildningar köpas in och troligen kommer fler unga att skrivas in hos AF och bli berättigade till ersättning, även fler med funktionsnedsättning. Arbetssättet blir ett annat, och mer kostsamt, tror AF.

Om garantin införs utan att myndigheten får mer pengar måste kraftiga omprioriteringar göras, till exempel minskade resurser för att jobba med långtidsarbetslösa.

Men fortfarande är mycket oklart. När ska garantin införas, hur omfattande blir den och vad händer med dagens insatser för unga?

– Det är först när regeringen visar hur ungdomsgarantin ska se ut som vi kan sluträkna. Men vi har gett regeringen en bild av hur det kan se ut, säger Sjöberg.

För staten tillkommer också kostnader för att ersätta de kommuner som tar emot traineejobbare. AF beräknar dessa till 900 miljoner kronor 2016 och runt 2 miljarder per år 2017 och 2018.

Sedan tidigare har AF signalerat att man behöver mer pengar för insatser för nyanlända invandrare. För ett par år sedan skrevs runt 600 nyanlända in varje månad, nu är det ungefär 2 000 och prognosen för 2016 är 4 000 per månad. Tendensen är att fler personer skrivs in än som lämnar.

 

90-dagarsgarantin

• Alla arbetssökande ungdomar ska inom 90 dagar erbjudas jobb, praktikplats, utbildning eller en kombination av detta. • För unga utan gymnasieutbildning är det i första hand utbildning som gäller. • Utbildningen är ett krav för att få ersättning från samhället. • Traineejobb ska erbjudas i offentlig verksamhet, främst inom äldreomsorg och vård. • Jobben ska vara i ett år, ge avtalsenlig lön och kombineras med utbildning.