12 februari 2013. Ute i kylan. Relationerna mellan Arriva och Kommunal är riktigt frostiga. Denna kalla februarikväll får bussförarna inte hålla fackmöte inomhus som de brukar. Då samlas de utomhus i stället.

12 februari 2013. Ute i kylan. Relationerna mellan Arriva och Kommunal är riktigt frostiga. Denna kalla februarikväll får bussförarna inte hålla fackmöte inomhus som de brukar. Då samlas de utomhus i stället. Foto: Fredrik Sandberg

 

På måndag inleds rättegången om huvudskyddsombudet Reza Forghani i Arbetsdomstolen. Kommunal har stämt Arriva Sverige AB på 300 000 kronor till honom och ytterligare 300 000 kronor i skadestånd till förbundet.

rezaforghaniliten– Om Kommunal vinner sätter jag in min del av skadeståndet på Cancerfonden och Hjärt-lungfonden. Många bussförare dör i cancer och hjärtinfarkt.

– Det handlar inte om pengar. Det handlar om principer. Skyddsombuden ska enligt lag kontrollera hur arbetsgivarna sköter arbetsmiljöarbetet. Om skyddsombuden inte får använda sina befogenheter, får arbetsgivarna fria händer att göra vad de vill, säger han

Arriva tog över busstrafiken i norra Stockholm i augusti 2012. Förarna fick nya scheman med arbetspass på tio eller drygt tio timmar. Företagskulturen försämrades radikalt. Arbetsledarna uppträdde auktoritärt. Arriva delade ut varningar, steget före uppsägning, till höger och vänster.

Förarnas missnöje exploderade på ett stormigt fackmöte i november. Reza Forghani hamnade i stormens öga.

Han och övriga skyddsombud gick först till cheferna. Det gav inget resultat. Då gick han vidare med en 6.6a-anmälan. Efter Arbetsmiljöverkets inspektion fick Arriva en lista på saker att rätta till – annars hotade 250 000 kronor i böter.

För två år sedan kallades Reza Forghani till lokala förhandlingar på Svenskt Näringslivs huvudkontor. Arbetsgivarna krävde att Kommunal skulle avsätta honom från uppdraget som huvudskyddsombud. Motiveringen: Han var ett arbetsmiljöproblem för Arrivas tjänstemän.

Samma eftermiddag gick Kommunal till motattack. Nu slutar striden i Arbetsdomstolen. Kommunal har stämt Arriva för föreningsrättskränkning samt brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Två månader senare orkade Reza Forghani inte mer. Han blev sjukskriven och avgick.

Under sjukskrivningen blev han nedringd av arbetskamrater som ville visa sitt stöd. Till slut blev han tvungen att byta telefonnummer. När han fick veta att arbetskamraterna samlade in pengar till en dyr present sa han stopp.

– Vi hittade de flesta som hade betalat. De fick tillbaka sina pengar, men nästan 3 500 kronor blev kvar. Jag satte in dem på Cancerfonden och talade om att pengarna kom från arbetstagare på Arrivas depå i Råsta.

Efter sex veckor var han tillbaka som huvudskyddsombud. Då hade han valts på nytt av arbetskamraterna.

– Kärleken från arbetskamraterna gav mig drivkraften att komma tillbaka.

– Jag är stolt över det jag gör. Jag har alltid varit lojal mot mina arbetsgivare och utfört mitt arbete enligt anställningskontraktet. Arriva Sverige AB borde vara jätteglada för att de har anställda som vågar påtala brister i arbetsmiljön. Det är inte riskfritt och kan äventyra anställningen. Det är ett pris som ett skyddsombud ibland måste betala, men det handlar om att förebygga ohälsa.

Han är vald av arbetskamraterna. Det är en ära, men det ställer också krav.

– Jag är lojal mot uppdraget som arbetskamraterna och min fackförening har gett mig.

– Ett skyddsombud ska samverka med arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor, våga påtala brister i arbetsmiljön och begära åtgärder. När det behövs ska skyddsombudet tillkalla Arbetsmiljöverket för inspektion. Vad är det annars för mening med skyddsombud?

Rättegången i Arbetsdomstolen håller på i fyra dagar. Sedan följer några månaders väntan på domen.

– Det viktiga är inte skadeståndet. En krona räcker. Det viktiga är att det blir en dom.