Kvinnor har svårare att få sina arbetssjukdomar godkända som arbetsskador. Jämfört med män är det dubbelt så svårt för kvinnor att få ersättning. 

Den negativa trenden med att kvinnor har svårare än män att få sina arbetsskador klassade fortsätter. I tidningen Arbetaren säger Claes Jansson, enhetschef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd, så här:

– Det här problemet har man sett under många år och tittar jag på de senaste siffrorna så kan man absolut inte se någon förbättring.

Claes Jansson säger att anledningarna till snedvridningen är flera. Men det finns en tydlig koppling: Det saknas kunskap om kvinnors arbetsskador. Den mesta forskning som gjorts på arbetsskador har utgått från män och manliga branscher.

– Det anses helt enkelt farligare att lyfta tunga föremål än att lyfta tunga människor. Men även när man tittar på män och kvinnor inom samma område så är det lättare för männen att få godkänt, förklarar Claes Jansson.

LO-TCO Rättsskydd hjälper anställda i tvister med Försäkringskassan och Afa Försäkringar som betalar ut ersättning för arbetsskador. De mönster som rättsskyddet har sett kring detta är att Försäkringskassan ställer andra krav på kvinnor än på män i utredningarna av arbetsskada eller arbetssjukdom, skriver Arbetaren.

– Man gör mycket mer noggranna utredningar när det gäller kvinnor. Man letar efter konkurrerande förklaringar till belastning och stress och ställer fler frågor om hemmiljön. Vem som har huvudansvar och om skilsmässor och så. De frågorna får inte männen. De förväntas inte vara påverkade av sin hemsituation i samma utsträckning, säger Claes Jansson.