Stålbalken föll från en lyftanordning och träffade en anställd på Gisab. Han klarade livet, men skadades allvarligt. Nu har företaget dömts att betala 800 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

Olyckan inträffade den 10 september 2012. Mannen som är i 40-årsåldern hade arbetat en kort tid på Gisab, men skulle den aktuella dagen utföra helt nya arbetsuppgifter på kulsinterverket i Svappavaara.

Samtidigt som han arbetade med montering i verket pågick ett arbete med att montera ett tungt galler ovanför honom. Under arbetet med gallret lossnade en stålbalk från lyftanordningen som föll ner och träffade mannen.

I olyckan bröt han en arm, flera revben, halskotepelaren och den första ländkotan i ryggen. Skadorna var livshotande och mannen är efter olyckan förlamad i benen och har visst funktionsbortfall även i en hand och arm.

Gällivare tingsrätt har nu slagit fast att Gisab gjort sig skyldigt till arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Företaget hade inte gjort en skriftlig riskbedömning av arbetsuppgifterna. Enligt företaget skulle arbetet med monteringen längre ner avslutas när gallret ovanför lyftes, så att arbetet skedde växelvis, men så har inte skett.

Den skadade mannen visste inte ens om att arbetet pågick ovanför honom och han hade inte hört att någon ropat åt honom att sluta arbeta. Domstolen konstaterar att företagets bristande riskbedömning och information försatte de anställda i livsfara och att bristerna orsakat mannens allvarliga kroppsskador. Företaget döms därför att betala en företagsbot på 800 000 kronor.