Restaurangnäringen går som tåget. I januari 2015 var försäljningen 5,1 procent större än samma månad förra året.

De 5,1 procenten är en ökning i volym, det vill säga fler biffar, pizzor och dagens lunch. I löpande priser ökade omsättningen med hela 7,3 procent mellan januari 2014 och januari 2015.

Allra mest stiger försäljningen av snabbmat. På ett år har försäljningen ökat med 10,1 procent i löpande priser.

Ökningen sker dessutom från en hög nivå, eftersom branschen var inne i en tillväxtperiod redan i januari 2014.

Ökningen på 5,1 procent kan jämföras med att produktionen i näringslivet som helhet ökade med 2,6 procent under samma period.

Den goda utvecklingen speglas också i den konjunkturbarometer som bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita gör för hela besöksnäringen, där även hotell ingår. I februari såg både restaurang- och hotellföretag positivt på de kommande tre månaderna.

– De tror både att efterfrågan ska öka och att behovet av nyanställningar ska bli större, säger Visitas vd Eva Östling.

Trots uppgången ger Malin Ackholt, avtalssekreterare i Hotell- och restaurangfacket (HRF) och ordförande i HRF:s a-kassa, en ganska mörk bild av medlemmarnas arbetsmarknad.

– I det här läget ser vi inte att uppgången i branschen påverkar arbetslösheten bland våra medlemmar. Över åtta procent av medlemmarna i vår a-kassa är arbetslösa på heltid och fem procent är deltidsarbetslösa. Dessutom är drygt sju procent i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, en mycket hög andel.

En stor del av de hotell- och restauranganställda – 43 procent – har tillfälliga anställningar, och HRF ser inte någon tydlig trend mot fler fasta jobb.