Martin Klepke webbledartopp

Arbetet har tagit del av det tal som Saudiarabien i dag stoppade Sveriges utrikesminister Margot Wallström från att hålla vid Arabförbundets möte i Kairo.

De handlar om demokrati och mänskliga rättigheter, just de företeelser som får den saudiska regimen att avrätta och förfölja sina egna medborgare.

Efter en förhållandevis neutral inledning om svenska förhållanden, Israel-Palestinakonflikten och flyktingsituationen i Syrien kommer de, de förhatliga ord som diktaturen i Saudiarabien vill tvinga till tystnad:

”Demokrati, säkerhet och ekonomisk utveckling är ömsesidigt beroende av varandra. Utan framsteg på något av dessa områden kan vi inte heller förvänta oss bestående resultat på något av de övriga områdena”, skulle Margot Wallström ha sagt.

För en diktatur som Saudiarabien är det naturligtvis ord som måste stoppas från att över huvud taget uttalas.

I hemlandet stoppar Saudiarabiens regim samma ord med hjälp av sablar, piskor och vapensystem som de köpt från Sverige enligt det avtal som Sveriges regering just nu ska avgöra om de ska förlänga eller inte.

Strax därpå kommer Margot Wallström in på något ännu mer känsligt i det stoppade talet:

”Mänskliga rättigheter är prioriterat i svensk utrikespolitik. Organisationsfrihet, mötesfrihet, religionsfrihet och yttrandefrihet är inte bara grundläggande rättigheter och viktiga verktyg för att skapa ett levande samhälle. De är också omistliga i kampen mot extremism och radikalisering.”

Med tanke på att den saudiska regimen inte tillåter organisationsfrihet, till exempel att organisera sig fackligt, och med tanke på att den saudiska regimen inte heller tillåter någon mötesfrihet, religionsfrihet eller yttrandefrihet är det förståeligt att den saudiska regimen svarade med det enda medel de förmår, att försöka krossa och tysta motståndaren.

Som avslutning påpekar Margit Wallström att det i söndags var den internationella kvinnodagen, och hon slår fast att kvinnors rättigheter inte bara lyfter kvinnorna utan hela samhällen.

Gör tankeexperimentet att Sveriges utrikesminister Margot Wallström varit en saudisk kvinna som uttalat samma ord.

Nej, mer behöver inte sägas, inte efter den omfattande kunskap vi har om det extrema förtryck som pågår i Saudiarabien, inte med de utsmugglade videofilmerna på offentliga styckningar av misshagliga personer som kommit omvärlden till del, bland dem en film som visar hur ett burmesiskt hembiträde slaktas på ett torg under fruktansvärda dödsskrik, ett hembiträde som enligt saudisk lag varken har rätt att gå med i något fack, säga sin egen åsikt, ifrågasätta religionen eller stå upp för sig själv som kvinna.

Margot Wallström är utrikesminister i ett annat land. Därmed undgår hon halshuggning eller piskning av för sina ord. Men repressionen är densamma. Förtryckets despoter har talat.

Det kan inte finnas minsta tvekan om att det svenska vapenavtalet med denna regim måste sägas upp.

Det får inte råda minsta tvekan.

 

Läs hela talet här.