Andelen unga i butiker och lager minskade mellan 2007 och 2014 – trots sänkta arbetsgivargifter för unga. Det visar en ny rapport från Handels. Rapportförfattaren, Handels chefsekonom Stefan Carlén, talar om ”sju förlorade år”.

– Statistiken visar tydligt att subventionen inte haft någon som helst effekt på ungdomsarbetslösheten i vår bransch. Visst har företagen fått mer pengar. Men det var inte för att öka lönsamheten i företagen som subventionen infördes – utan för att motverka den allvarliga ungdomsarbetslösheten, säger han.

Handeln är Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Var femte ung människa jobbar i butik eller på lager.

Men andelen unga i handeln minskar. Förra året var 42,3 procent av de anställda i detaljhandeln ungdomar under 25 år – minus två procentenheter på sju år. Andelen unga lageranställda minskade från 28 till 21 procent mellan 2007 och 2014.

Arbetsgivaravgiften för unga sänktes till hälften i två steg 2007 och 2009. Totalt var subventionen värd 18 miljarder förra året.

Sänkningen gjorde det betydligt billigare att anställda unga. Före sänkningen var en ung anställd i detaljhandeln 15 procent billigare än en äldre, efter sänkningen 32 procent billigare. På lager ökade löneskillnaden mellan unga och äldre från 7 till 21 procent.

– Vi tycker att pengarna kan användas mycket bättre, De räcker till 40 000 heltidsjobb i offentlig sektor med en månadslön på 25 000 kronor. Eller hundratusentals platser  i olika utbildningsinsatser, berättar Stefan Carlén.