Andelen DO-anmälningar som kommer från kvinnor har minskat med 6 procentenheter på ett år. Och bara 14 procent av dessa anmälningar handlar om könsdiskriminering, visar nya siffror från DO.

Förra året tog DO emot 1 949 anmälningar. Den mest anmälda diskrimineringen rörde etnisk tillhörighet, följd av funktionsnedsättning, ålder och kön. Statistiken har sett ungefär likadan ut de senaste åren, men förra året fick DO för första gången in fler anmälningar om åldersdiskriminering än könsdiskriminering.

De flesta av de totalt 250 anmälningarna om könsdiskriminering kommer från arbetslivet och handlar mestadels om graviditet, missgynnanden i samband med föräldraledighet eller sexuella trakasserier.

I dessa fall kan DO ofta nå framgång i domstol eller få bra förlikningar. Statistiken visar också att kvinnor ofta är anmälare i de fall som DO går vidare med. Det gäller till exempel kopplingen mellan etnisk tillhörighet och kön, ibland även i kombination med ålder.

Men när det gäller lönediskriminering har DO inte fått några anmälningar på flera år. Orsaken kan, enligt DO, vara att det varit mycket svårt att komma åt lönediskriminering i domstol. Inte heller fackförbunden har drivit några mål om lönediskriminering på senare år, ursäktar DO.

Ett undantag är fackförbundet Vision som drev en sådan anmälan till Arbetsdomstolen 2013, och förlorade. Vision stämde det kommunägda bolaget Gryning vård AB i Göteborg för lönediskriminering sedan en nyanställd manlig behandlingsassistent fått över 3 000 kronor mer i lön jämfört med en kvinnlig behandlingsassistent som varit på arbetsplatsen i 20 år.

Ett solklart fall av lönediskriminering, tyckte facket, men det tyckte alltså inte Arbetsdomstolen: Mannen hade en tre dagar lång specialutbildning i ryggsäcken, som kvinnan saknade.

 

Anmälningar utifrån diskrimineringsgrund 2014:

Källa: DO

Klicka för större bild. Källa: DO

 

Anmälningar om könsdiskriminering utifrån område 2014:

Källa DO

Källa DO