Från och med i höst kan det kosta tusentals kronor att söka in på lokförarutbildningen på Järnvägsskolan i Ängelholm.

De sökande måste själva betala den hälsoundersökning och den arbetspsykologiska test som ska bifogas ansökan — en kostnad som kan hamna på 8 000 kronor.

Normalt söker mellan 800 och 900 personer till lokförarutbildningens 35 platser. Nu fruktar utbildningschefen på Järnvägsskolan, Thomas Frost, att antalet sökande kommer att minska betydligt, skriver Helsingborgs Dagblad/NST.

Det stränga kravet på en rad tester ställs av Myndigheten för yrkeshögskolan men kravet omfattar inte att de sökande själva ska bekosta dem. Skolan har dock inte råd att betala.

– Det skulle bli ohållbart för oss. Vi har haft uppemot 1 400 sökande, och att betala testerna skulle kosta tio gånger mer än vad vi får för att hålla utbildningen, säger Frost.