Replik Susanna Gideonsson svarar på Svensk Handels replik i förra numret av Arbetet: Det stämmer inte att vi blundar för problemet.

Det stämmer inte att vi inom Handels blundar för problemen med butiksstölder. Vi ser lika allvarligt på det som Svensk Handel. Det vi däremot motsätter oss är att Svensk Handel går ut med löst underbyggda siffror som ger intrycket av att butiksanställda är tjuvar.

Vi föreslog redan för flera år sedan att vi tillsammans med Svensk Handel skulle tillsätta en oberoende utredare som skulle kunna göra en självständig granskning av butiksstölderna. I stället genomförde Svensk Handel en egen undersökning utan att fråga oss om vi ville delta.

Därför frågar vi nu igen: Är Svensk Handel beredda att tillsammans med oss på Handels tillsätta en oberoende utredning så att vi får veta hur det verkligen förhåller sig med butiksstölderna?
Med en sådan utredning i ryggen bör det vara lätt att tillsammans ta tag i de frågor som vi då ser behöver lösas.

susannagideonssonSusanna Gideonsson
Förbundsordförande
Handelsanställdas Förbund

 

LÄS OCKSÅ

• Per Geijer, Svensk Handel: ”Handels blundar för problemen med butiksstölder” (26/2)

• Susanna Gideonsson, Handels: ”Allvarlig och oriktig anklagelse” (23/2)

• Nyhetsartikel i Arbetet: Gråzon kring jobbstöld (6/2)