Mest utsatta för sexuella trakasserier i arbetslivet är unga och tillfälligt anställda LO-kvinnor inom serviceyrken, visar LO:s årliga jämställdhetsbarometer som gavs ut i veckan.bergoldcitat

Rapporten bygger i första hand på SCB:s och Arbetsmiljöverkets rikstäckande arbetsmiljöundersökning. Men LO har också låtit Novus undersöka förekomsten av sexuella trakasserier bland egna medlemmar.

Båda undersökningarna visar att unga kvinnor i arbetaryrken är betydligt mer utsatta för sextrakasserier än andra grupper på arbetsmarknaden.

Var tionde arbetarkvinna har upplevt kränkande sexuella handling­ar från tredje person, det vill säga kunder, gäster, brukare eller pati­enter på sin arbetsplats under det senaste året.

Motsvarande andel bland unga kvinnor inom serviceyrken som vård och omsorg, hotell och restaurang samt handel, är 14 procent. Dessutom uppger 2 procent av samtliga LO-kvinnor att de utsatts för sextrakasserier av sina chefer eller arbetskamrater under det senaste året. Men enligt Novus-undersökningen är utsattheten från chefer och arbetskamrater lika omfattande som utsattheten från andra.

– Det handlar mer om riskmiljö­er än om snusket, oavsett om det kommer från folk på krogen eller från 87-årige Rudolf som är dement och har svårt att hålla händerna i styr, säger LO-utredaren Joa Bergold.

Undersökningen visar dessutom att det inte rör sig om enstaka händelser, utan om upprepade kränkningar som skapar ett mönster. Hela 70 procent av dem som utsatts för sexuella trakasserier på jobbet säger att de utsatts minst tre gånger det senaste året.

– Inom vissa delar av arbetsmarknaden är sexuella trakasserier ett strukturellt arbetsmiljöproblem.

Inom vissa serviceyrken ingår trakasserierna liksom i jobbet och ses som ”nödvändigt ont”. Exempelvis inom äldreomsorgen är det inte ovanligt med närmanden från äldre som går över gränsen. Det är inte heller ovanligt med kroggäster som tappar omdömet efter ett par bärs. Hotellpersonal förväntas uppskatta ”skämtsamma” uttalanden om att bjuda på ”något extra”.

– Men det gäller att inte lägga det här på individnivå. Det hjälper inte att peka ut en bov som är full, elak eller sexgalen. Oavsett vem som är förövaren och vad som ligger bakom ska arbetsgivaren ha en plan för hur risken ska förbyggas.

Informationen från arbetsgivare om vilka regler som gäller när en anställd blivit utsatt är usel, enligt barometern. Och facken är minst lika usla på att informera sina medlemmar. Endast ett fåtal LO-medlemmar har fått information från sina fackliga organisationer om hur de ska bära sig åt när de utsätts för sexuella trakasserier.

Trots att lagskyddet mot sexuel­la trakasserier blivit starkare i Sverige under senare år råder det stor tystnad och okunskap kring frågan.

Många skuldbelägger sig själva. Andra sväljer och låter det passera av rädsla att inte bli trodda. Eller för att inte förstöra stämningen på jobbet och riskera att bli utesluten ur gemenskapen. Har man en otrygg anställning kan man vara rädd för att bli av med jobbet.

 

Läs också:

 

Läs mer:

Sexuella trakasserier

Så säger lagen I diskrimineringslagen definieras sexuella trakasserier så här: ”Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Det kan handla om handgripligt tafsande, men också om ord och gester. Det är du som känner dig utsatt som avgör om ­handlingen är kränkande. Men du är enligt lag skyldig att säga ifrån, alltså upplysa den som trakasserar om att hand­lingen är ”oönskad”. Du kan göra det på olika sätt, till exempel muntligt eller genom mejl. Arbetsgivare som inte utreder och stoppar trakasserierna tillräckligt snabbt kan dömas till skadestånd.   Så hanterar du sexuella trakasserier • Ignorera inte din känsla, kom ihåg att du har rätt att känna dig trygg på jobbet. • Säg ifrån, till exempel: ”Du stirrar mycket på mig, var snäll och lägg av med det.” • Upprepa din gräns: ”Det här är viktigt för mig. Kan du vara snäll och ….” • Ange en konsekvens: ”Om du inte ändrar ditt beteende måste jag anmäla dig.” • Dokumentera. Spara olustiga sms, lappar eller mejl. • Berätta för din arbetsgivare. En arbetsgivare som inte agerar mot trakasserier bryter mot lagen. • Anmäl om personen inte slutar, i första hand till din chef. Till facket eller DO, om chefen inte gör något. Källa: Bryt tystnaden, TCO-boken om sexuella ­trakasserier i arbetslivet.