Att kvinnor har lägre inkomster än män leder till låga pensioner. När allmän pension och tjänstepension räknas samman skiljer det 5 900 kronor i månaden mellan manliga och kvinnliga pensionärer.

Det betyder att den totala pension som betalas ut till kvinnor är 70 procent av männens, visar beräkningar som Pensionsmyndigheten har gjort inför den 8 mars.

Men problemet ligger inte i det utskällda allmänna pensionssystemet. Det bidrar tvärtom till en utjämning mellan könen.

Kvinnors förvärvsinkomster är 76 procent av männens, men deras pensionskapital i det allmänna pensionssystemet är hela 86 procent av männens. Det beror flera saker:

• Viktigast är att det finns ett tak för hur höga inkomster man tjänar in pension på. För inkomster ovanför taket betalar man visserligen in pensionsavgift, men det resulterar inte i högre pension. Fler män (21 procent) än kvinnor (8,4 procent) har inkomster ovanför taket.

• Dessutom tjänar föräldrar in pension då de tar hand om små barn, och det mesta av dessa pensionsgrundande belopp tillfaller kvinnor.

• Vid sidan av inkomstpensionen innehåller det statliga systemet en garantipension för dem som haft små eller inga arbetsinkomster. 60 procent av de kvinnliga pensionärerna får någon garantipension, 16 procent av männen.

• Och så finns bostadstillägg för dem med låga pensioner. Också de betalas främst till kvinnor.

• Slutligen är antalet kvinnor som får efterlevandepension 296 000, antalet män 5 000.

Att skillnaden mellan mäns och kvinnors totala pension blir så stor beror i stället på tjänstepensionen. För såväl privatanställda arbetare som privattjänstemän betalar arbetsgivarna in pensionsavgifter som motsvarar 4,5 procent av lönen under den gräns som ger rätt till allmän (statlig) pension. På lön ovanför den gränsen är pensionsavgiften 30 procent.

– Man kan säga att tjänstepensionen överkompenserar dem som tjänar över taket, säger Love Hansson, analytiker vid Pensionsmyndigheten. De får en relativt sett högre pension på att ha hög lön.

I Pensionsmyndighetens statistik för den sammanlagda pensionen län för län syns detta tydligt.

I Stockholm, där höginkomsttagarna är många, blir också könsskillnaden i pension stor. Minst är könsskillnaden på Gotland, där höginkomsttagarna är få.