Fackets granskning är myndighetsutövning. Den får kommunen inte överlåta på andra utan stöd i lagen. Därmed bryter Malmö mot kommunallagen. Det är Svenskt  Näringslivs huvudpoäng, även om det finns mer i Vita jobb-modellen som ”sannolikt strider mot svensk lag”.

– Det är viktigt med kontroll, men det är inte självklart att man ska använda facket som kontrollant, säger Birgitta Laurent.

Facket kontrollanter ska ha tillträde till arbetsplatserna för att kolla att företagen lever upp till de sociala kraven och betalar skatter och avgifter. Det sista är en statlig uppgift, enligt Svensk Näringsliv, och när det gäller sociala villkor som löner och försäkringar har facket egna intressen.

– Fackets kontrollanter ska ha på sig två olika hattar samtidigt. Det är i princip omöjligt, anser Birgitta Laurent.

Kurt Junesjö håller inte med. Fackets kontrollanter får bara rapportera till kommunen, inte använda informationen fackligt. Då bryter de mot sekretessen och kan åtalas enligt brottsbalken.

Det är ett krav att kontrollanterna ska vara anställda av facket. Detta för att undvika att anställda granskar det egna företaget. Kontrollanterna är oavlönade konsulter till kommunen.

– De som granskar ska vara experter på kollektivavtal. Vilka finns det att välja på? Det är arbetsrättsjurister, arbetsgivarnas representanter och fackliga representanter, säger Kurt Junesjö.

Arbetsrättsjuristerna är för få. Arbetsgivarna vill inte. Återstår fackets anställda. Att påstå att de ägnar sig åt myndighetsutövning tycker han är ”okunnigt”.

– Myndighetsutövning riktar sig mot enskilda medborgare. Det här gäller kommunens näringslivsverksamhet. Det är inte myndighetsutövning, betonar Kurt Junesjö.