Arbetsförmedlingen anställer egen personal för att ersätta det havererade systemet med etableringslotsar. Flera hundra ska rekryteras för att hjälpa till med socialt stöd och arbetsmarknadsinformation.

– Vi ska möta behoven på olika sätt, men till största delen gör vi det med egen personal, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Systemet med etableringslotsar skrotas abrupt, efter massiv kritik och stora problem med bland annat oseriös verksamhet, kriminalitet och mutor bland lotsföretagen. Fast uppdraget att stötta och hjälpa nyanlända till Sverige ligger kvar på Arbetsförmedlingen, och för att utföra det behöver lotssystemet ersättas. Det innebär att en ny personalkategori skapas, som ska utföra en del av de uppgifter som lotsarna haft.

– Det kan vara olika saker, vi ska möta alla individuellt. Men det handlar om information om den svenska arbetsmarknaden, matchning mot företag och olika former av socialt stöd. Exempelvis hur barnomsorgen fungerar, hur man skaffar ett bankomatkort eller hur man gör för att ta körkort, säger Mikael Sjöberg.

Totalt sett är den sociala rådgivningen en liten del av Arbetsförmedlingens insatser för nyanlända, förklarar han.

– Initialt när man kommer är behovet av socialt stöd stort, men i slutet av etableringsperioden blir det mindre. Utslaget på en tvåårsperiod räknar vi med att det kanske är en tredjedel av lotsuppdraget.

Nu ska fler hundra nya rekryteras till uppdraget. De kommer inte att vara arbetsförmedlare, utan tillhöra en annan kategori av personal. Vad det hela kommer att kosta kan Mikael Sjöberg inte säga exakt.

– Vi har fått anslag på 2,7 miljarder kronor för etableringsuppdraget, och av det avsatt 850 miljoner kronor för etableringslotsarna. Vi räknar med att detta ryms inom den ramen, säger han.

TT: Hur ska ni göra för att säkra resultatet av detta?

– För det första, intentionerna är att det ska bli bättre än lotssystemet, och så instabilt som det var så känner vi oss inte osäkra. Men i övrigt så skiljer det sig inte från hur vi jobbar med andra insatser, det handlar bland annat om att kunna rekrytera rätt medarbetare, säger Mikael Sjöberg.

Stora problem

Systemet med etableringslotsar infördes i december 2010. I slutet av februari sa Arbetsförmedlingen upp alla avtal med lotsföretagen, vars uppdrag avslutas den 20 maj 2015. Orsaken var stora problem med oseriösa företag, mutor, bedrägerier, kriminalitet och försäljning av folkbokföringsadresser. Problemen eskalerade under hösten 2014.

Etableringslotsarnas uppdrag var bland annat att kontakta arbetsgivare, erbjuda råd och stöd vid till exempel studie- och yrkesval, coachning, matchning samt ge stöd i olika sociala frågor.

Etableringslotsarna är egna företag som arbetat på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Nyanlända väljer själva sin etableringslots, och ersättningen till lotsen är prestationsbaserad.

Källa: Arbetsförmedlingen