Jämställdhetsminister Åsa Regnér blir upprörd över hur vanligt det är med sexuella trakasserier i arbetslivet. Men hon tror inte på skadestånd som en metod att bekämpa dem. Foto: Tomas Oneborg

Jämställdhetsminister Åsa Regnér blir upprörd över hur vanligt det är med sexuella trakasserier i arbetslivet. Men hon tror inte på skadestånd som en metod att bekämpa dem. Foto: Tomas Oneborg

– Det är upprörande och förskräckande att så många unga kvinnor uppger att de är utsatta för sexuella trakasserier, sade jämställdhetsminister Åsa Regnér på ett seminarium om LO:s senaste jämställdhetsbarometer.
Så här svarade jämställdhetsministern på Arbetets frågor inför seminariet i LO-borgen i veckan:

Hur kan vi komma åt sexuella trakasserier i arbetslivet?

– Jag tror att vi måste bli mer vaksamma och stötta varandra på arbetsplatserna.

– Det feministiska arbetet med att förebygga våld och destruktiv maskulinitet är viktigt när det gäller trakasserier. Att medvetandegöra män om deras roll i jämställdhetsarbetet är också viktigt.

Kan en skärpning av diskrimineringslagen hjälpa?

– Om det kommer förslag om skärpningar av diskrimineringslagen så tittar självklart regeringen på dem. Kanske finns det också mer att göra när det gäller information och utbildning.

Vad anser du om den amerikan­ska modellen med skyhöga skadestånd? Kan det ha en avskräckande effekt i Sverige?

– Jag tror inte på den amerikanska modellen när det gäller skadestånd, den är främmande i svensk rättstradition.

LO:s barometer visar att arbetsgivarna är usla på att informera sina anställda om vad som gäller när de råkar ut för trakasse­rier. Facken är minst lika usla. Hur ska man få parterna att ta sitt ansvar?

– Att arbetsgivare vågar ta ansvar och att facken informerar sina medlemmar om arbetstagares rättigheter är viktigt. Många unga kvinnor har otrygga anställningar, det gör att de är extra utsatta. Här kan facket spela en stor roll både när det gäller arbetstryggheten i stort och när det gäller stöd till enskilda medlemmar.

Hur får du de andra ministrar­na att driva jämställdhetsfrågor?

– Det är extra roligt att vara del av en feministisk regering med en statsminister som är engagerad i dessa frågor. Fler borde göra som han och bli del av He For She – UN Womens kampanj för att göra män delaktiga i jämställdhetsarbetet.

 

Läs också:

 

Läs mer: