Martin Klepke webbledartopp

Under de år då den borgerliga Alliansregeringen förvandlade svensk välfärd till ett smörgåsbord för privata vinstuttag använde politikerna ofta argumentet att privatiseringarna skulle gynna jämställdheten.

En mängd kvinnor skulle starta egna bolag, främst inom vården där de tidigare varit anställda. Det kvinnliga före­tagandet skulle blomstra.

Men allt kom på skam. Drygt 70 procent av cheferna i de nya välfärdsbolagen befanns vara män. En licentiatavhandling av Birgitta Sköld vid Linköpings universitet visade också att andelen kvinnor i ägarpositioner i välfärdsföretagen sjunkit när reglerna för vinstuttag gjordes förmånligare.

De vinstuttag vi alla bidrar med genom våra skattepengar har dessutom givit en annan effekt för jämställdheten. Det är att personaltätheten minskat i takt med att de manligt ägda företagen har velat ta ut högre vinster.

Bland personalen inom välfärdssektorn är en majoritet som bekant kvinnor.

Att vi alla med våra skatte­pengar betalar ut vinst till privata företag har alltså orsakat att fler män tagit över företagen, och dessutom orsakat att kvinnor i välfärdssektorn — som ofta är lågavlönade — fått hårdare arbetsförhållanden.

Vinstuttagen måste stoppas, för att främja jämställdheten.