Den konservativa skribenten Rebecca Weidmo Uvell skriver på sin blogg att hon i Arbetets bokslut har hittat att tidningen får koncernbidrag från LO och sedan betalar tillbaka pengar till LO och därigenom undanhåller skatt.

Det är helt fel.

Det enda Rebecca Weidmo Uvell visar med sin blogg är att hon inte kan läsa bokslut.

I egenskap av våra ägare avsätter LO en viss summa varje år till utgivningen av Arbetet. Om det blir pengar över låter vi dem gå tillbaka till LO. Rebecca Weidmo Uvell har hittat raden som visar hur mycket som blivit över och som gått tillbaka till LO och fått för sig att dessa pengar är undanhållen skatt.

Men det förblir lika fel hur många gånger än Uvell upprepar sitt påstående.

Man kan jämföra med de pengar som skattebetalarna betalar till välfärdsbolagen för att driva sjukhus och skolor. Blir det pengar över bör dessa naturligtvis gå tillbaka till skattebetalarna eller på annat sätt återinvesteras i verksamheten. Men enligt det system med privata utförare i välfärden som Alliansen införde går dessa pengar inte alls tillbaka till skattebetalarna utan går till företagsägarnas egen lyxkonsumtion.

Vi har inte lika låg moral. De pengar som bekostar tidningen Arbetet är ytterst pengar som LO-medlemmarna betalat in till sin organisation för att bedriva facklig verksamhet. Vi säkrar att så också blir fallet.

 

Johanna Kronlid

Chefredaktör

Martin Klepke

Politisk redaktör