En arbetsledare och Vattenfall Service Nordic AB har dömts för en dödsolycka på Ovako Steel i Hofors 2011. En elektriker fick ström genom kroppen och företaget får nu betala 1,5 miljoner i företagsbot och skadestånd till de anhöriga.

Det var i februari 2011 som den 48-årige elektrikern tillsammans med tre kollegor skulle rengöra ett högspänningsställverk på Ovako Steel i Hofors. Ställverket, som ägs av Vattenfall Service Nordic, består av fem fack. I vanliga fall bryts strömmen helt vid rengöring vid underhåll. Denna dag behölls dock spänningen i ett av facken som inte skulle rengöras.

Under arbetet kom elektrikern i kontakt med en spänningsförande del och avled av strömmen han fick genom kroppen.

Gävle tingsrätt konstaterar att både arbetsledaren som planerade och instruerade arbetet och Vattenfall Service Nordic AB gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott.

Den elsäkerhetsbedömning och riskanalys som arbetsledaren genomfört var inte tillräcklig. Riskanalysen borde ha varit skriftlig eftersom arbetet avvek från vanliga rutiner och eftersom det var direkt livsfarligt att göra avsteg från instruktionerna. Han borde också ha förvissat sig om att elektrikerna verkligen förstått instruktionerna så att de visste vilka delar som var spänningsförande. Om han gjort detta hade olyckan inte inträffat. Arbetsledaren döms därför till villkorlig dom för arbetsmiljöbrott.

Företaget döms att betala 1,5 miljoner i företagsbot och skadestånd på sammanlagt 120 000 kronor till mannens familj.